V kategórii | Tlačové správy

SZČO: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2023

200608- TV Antik (2).Movie_Snapshot

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2023 im uplynie 8. augusta 2023. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala174152 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2023. Listom, v papierovej forme im zaslala 143972 zásielok a elektronicky do elektronických schránok ďalších 30 180.  Viac ako 34856 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia a takmer 139296 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina SZČO – spolu je ich122776– bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla 2023 uhrádzať 97 SZČO.

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2023 do 8. augusta 2023 sa netýkatých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2023 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2023. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom platenia poistného odporúčame SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnejpoisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.