Archív | Mesto

New Movie (15).Movie_Snapshot

Pripravuje sa projektová dokumentácia cyklotrasy Vranov – Domaša

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

New Movie (11).Movie_Snapshot

Vranov: MsZ schválilo navýšenie úveru na dofinancovanie výstavby športovej haly pri ZŠ JUH

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

Priprava titulku (2).Movie_Snapshot

Vranov: primátor zhodnotil rok 2020 ako úspešný, aj napriek pandémii

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

201222- TV Antik (2).Movie_Snapshot

Vranov: v roku 2021 bude mesto hospodáriť s rozpočtom 27 590 tis.€

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

201124 - OA-CHrapekova (2).Movie_Snapshot

Vranov: v tomto roku investovalo mesto do opráv a rekonštrukcií MŠ vyše 440 000€

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

201028- TV Antik (2).Movie_Snapshot

Vranov: mesto sa opäť pustilo do dezinfekcie stojísk a nádob na odpad

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

New Movie (73).Movie_Snapshot

Stolný tenis vo Vranove oslavuje svoje 80. výročie

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

200903- TV Antik (3).Movie_Snapshot

Mesto si objednalo analýzu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

New Movie (64).Movie_Snapshot

Vranov: mesto realizuje opravy ciest a chodníkov za 215 000€

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov

200804- TV Antik (2).Movie_Snapshot

Mesto sa dostalo k svojim kotolniam, na teplú vodu si Vranovčania ešte počkajú

Celý článok

V kategórii Mesto0 Komentárov