V kategórii | Mesto

Vranov: mesto ocenilo svojich pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Zoznam ocenených učiteľov:

Materské školy

MATERSKÁ ŠKOLA VAJANSKÉHO

Bc. Zuzana Isáková

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1.mája

Lenka Hanudeľová

Júlia Jenčková

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1.mája

Iveta Krauspeová

Mgr. Mariana Štefanovová

MATERSKÁ ŠKOLA Juh

Viera Leničová

Marta Roškovičová

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova

Danka Koritková

PaedDr. Mária Komenská Šimková

MATERSKÁ ŠKOLA Okulka

Eva Kmecová

Gabriela Kopková

 

Základné školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II

Mgr. Michaela Turcovská

Mgr. Andrea Ivanová

Mgr. Rastislav Fedor

Martina Holpová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna

PhDr. Irena Fazekášová

Mgr. Peter  Mišík

Mgr. Ján Verčimák

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh

RNDr. Marcela Fedorová

Mgr. Jakub Sabol

Mgr. Lucia Kaminská

Mgr. Kvetoslava Breciková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova

Mgr. Anna Tomčíková

Mgr. Darina Babjačková

PhDr. Mária Radvanská

PaedDr. Katarína Haľková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova

Ing. Viera Krotká

Mgr. Tatiana Lukáčová

Monika Jakubková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lomnica

Mgr. Anna Sukovská

 

Stredné školy, ZUŠ, CVČ, cirkevné školy

GYMNÁZIUM CYRILA DAXNERA

Mgr. Iveta Pribulová

PaedDr. Miroslava Fuňáková

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Ing. Daniela Sotáková

Mgr. Lenka Čižmariková

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA

Ing. Miroslav Vaterka

Ing. Branislav Bugra

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA A.DUBČEKA

Ing. Ján Hrešan

Bc. František Ivanko

SPOJENÁ ŠKOLA BUDOVATEĽSKÁ ULICA

Mgr. Marek Konečný

Mgr. Katarína Sujová

Mgr. Kamila Durkajová

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

Ing. Helena Madurová

Bc. Darina Zastková

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

Mgr. Peter  Lojan

Mgr. Zuzana Hrubovská

Mgr. Lucia Hudáková

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Ing. Juraj Homza

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Mgr. Mária Pavolková, Dis.art

Mgr. Ján Kostelník

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

PaedDr. Ingrid Kovalská

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

PaedDr. Mária Križalkovičová

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

PhDr. Marta Mrážiková

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.