V kategórii | Tlačové správy

Sociálna poisťovňa začína vyplácať zvýšené dôchodkové dávky a zasielať rozhodnutia o zvýšení od 1. júla 2023

200608- TV Antik (2).Movie_Snapshot

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýšila všetky dôchodkové dávky o 10,6 % a začala s ich výplatou. Poberatelia ich tak dostanú vo svojich augustových výplatných termínoch spolu s doplatkom valorizácie za júl tohto roka. Zároveň došlo k „rozmrazeniu“ minimálnych dôchodkov a ich opätovnému naviazaniu na sumu životného minima. Sociálna poisťovňa všetkým poberateľom, ktorých sa tieto zmeny týkajú, v najbližších dňoch doručí aj písomnú informáciu – rozhodnutie o zvýšení dôchodku.

Sociálna poisťovňa už po druhýkrát v roku 2023 zvýšila všetky dôchodkové dávky. Od 1. júla 2023 sa všetky dôchodkové dávky mimoriadne zvýšili o 10,6 %. Mimoriadne zvýšenie súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, dôchodkové dávky sa zvýšia od 1. júla 2023.

Sociálna poisťovňa od 1. júla 2023 zvýšila aj sumy minimálneho dôchodku. Prišlo k „rozmrazeniu“ súm minimálneho dôchodku a opätovnému naviazaniu na sumu životného minima. Minimálne dôchodky vzrástli, základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, sa z doterajších 334,30 eur mesačne zvýšila na 365,70 eur mesačne. Poberatelia starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorým sa vypláca minimálny dôchodok a ktorých suma dôchodku po mimoriadnom zvýšení o 10,6 % bude stále nižšia ako suma minimálneho dôchodku, tak budú naďalej poberať minimálny dôchodok, ale v novej, zvýšenej sume. Na základe nového spôsobu určenia sumy minimálneho dôchodku sa tiež rozšíril okruh poberateľov dôchodku, ktorí minimálny dôchodok nepoberali a ktorým od 1. júla 2023 nárok na minimálny dôchodok vznikol.

Dôchodkové dávky zvýšené o 10,6 % a starobné dôchodky alebo invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku zvýšené na nové sumy minimálneho dôchodku budú prvýkrát vyplatené v auguste. Zvýšené sú spätne od 1. júla 2023 a za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste bude vyplatený doplatok. Poberatelia dôchodkov sa tak nemusia obávať, dôchodkové dávky sú zvýšené od 1. júla 2023 a budú spätne doplatené.

Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov prepočítala automaticky a rozhodla zo zákona, nebolo potrebné o zvýšenie žiadať. V týchto dňoch už začína zasielať prvé rozhodnutia o zvýšenej sume dôchodku.Každý poberateľ dôchodku bude informovaný písomným rozhodnutím a rozhodnutia priebežne Sociálna poisťovňa zasiela v auguste.

Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate budú doručené poštou. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, ich Sociálna poisťovňa zasiela iba do aktivovanej elektronickej schránky.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.