V kategórii | Tlačové správy

Vranov: vyhodnotenie okresného kola Technickej olympiády

TO

Dňa 24.11.2022 usporiadalo Centrum voľného času v spolupráci so SOŠD vo Vranove nad Topľou 13. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorej sa zapojilo 28 súťažiacich z 10 škôl vranovského okresu. 20 žiakov súťažilo v kategórii A – čo je súťaž dvojíc 8.-9.ročníka ZŠ a 8 súťažiacich v kategórii B – čo sú jednotlivci 5.-7. ročníka.

Po 2-ročnej odmlke si tak súťažiaci mohli opäť preveriť nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. V písomnom teste odpovedali na 12 otázok v časovom limite 30 minút, v praktickej časti mali jednotlivci podľa technickej dokumentácie z pripraveného materiálu pomocou nástrojov a náradia zhotoviť výrobok ,,Stojan na mobil“ a úlohou dvojíc bolo vyrobiť spoločenskú hru pre dvoch hráčov s názvom ,,Háčikový súboj“. Pracovné postupy a testové úlohy hodnotila komisia v zložení : predseda komisie – PaedDr. Martin Babiak – riaditeľ ZŠ Kukučínova, Mgr. Marián Oľšav – riaditeľ ZŠ Slovenská Kajňa a Mgr. Ľuboslav Mižák – zástupca ZŠ s MŠ Tovarné.

Umiestnenie súťažiacich :

Kategória A :

1.miesto: Šimon Leško, Samuel Ján Saraka – ZŠ Hanušovce n.T.

2.miesto: Filip Antuš, Pavol Emanuel Laban – ZŠ Bernolákova

3.miesto: Martin Pohlod, Michael Kozák – ZŠ Sídlisko II

Kategória B :

1.miesto : Natália Bírošová – ZŠ Hanušovce n.T.

2.miesto : Barbora Mišková – ZŠ Vyšný Žipov

3.miesto : Ján Juhaščík – ZŠ Bystré

Krajského kola TO sa zúčastňujú súťažiaci, ktorí sa v okresnom kole kategórie A ako súťaže dvojíc aj kategórie B ako súťaže jednotlivcov umiestnili na 1. mieste.

Zdroj : Ing. Karin Vágó – CVČ Vranov n.T.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.