V kategórii | Tlačové správy

Vranov: vyhodnotenie okresného kola chemickej olympiády

Chemia

Centrum voľného času v spolupráci so ZŠ JUH zorganizovalo 60. ročník okresného kola chemickej olympiády kategórie D.

Chemická olympiáda je postupová súťaž pre žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Okresného kola sa zúčastnilo 12 súťažiacich zo 7 základných škôl. Súťaž pozostávala z 2 častí – teoretickej a praktickej. Každý žiak mohol získať 60 bodov v teoretickej časti a 40 bodov v praktickej časti, spolu teda 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol ten, ktorý získal najmenej 40 bodov. Teoretické vedomosti aj praktické zručnosti hodnotila odborná komisia v zložení : Ing. Mária Babjaková – predseda komisie, Mgr. Mária Vojtková, Mgr. Henrieta Fečová – členky komisie.

Výsledky súťaže budú v najbližšej dobe zverejnené cez EDUPAGE.

Zdroj : Ing. Karin Vágó

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.