V kategórii | Tlačové správy

Vranov: vyhodnotenie OK Dejepisnej olympiády

Dejepis Ol

Dňa 5.2.2024 usporiadalo Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou 16. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Dejepisná olympiáda je predmetovou súťažou jednotlivcov. Určená je žiakom 6. až 9. ročníka základných škôl, 1. až 8. ročníka osemročných gymnázií a 1. až 4. ročníka stredných škôl. Do súťaže sa zapojilo 8 základných škôl vranovského okresu. V kategórii F súťažilo – 10 žiakov, v kategórii D – 12 žiakov, v kategórii E – 9 žiakov, v kategórii C – 9 žiakov. Dejepisná olympiáda prebieha formou didaktických testov. Test tvoria úlohy z vybraného monotematického celku (50 bodov), z príslušného učiva (40 bodov) a úlohy z regionálnej histórie (10 bodov). Časový limit na vypracovanie  úloh je maximálne 90 minút.

Testové úlohy hodnotila odborná komisia v zložení : predseda komisie – Mgr. Ľubica Vargová, členovia komisie – PaedDr. Anna Opaľuchová, Mgr. Lýdia Palenčíková.

Umiestnenie :

kat.C (9. ročník)

      1. Lívia Peštová , ZŠ Bernolákova

      2. Tomáš Kalman, ZŠ Sídlisko II

      3. Adriana Guregová, ZŠ Sačurov

kat.D (8. ročník)

  1. Marianna Demčáková, ZŠ Vyšný Žipov
  2. Sára Baranová, ZŠ Sačurov
  3. Filip Kuruc, ZŠ Bernolákova

kat.E (7. ročník)

  1. Miriam Romanová, ZŠ Bernolákova
  2. Timotej Rákocy, ZŠ Juh
  3.  Jakub Joachim Hrin, ZŠ Bernolákova

kat.F (6.ročník)

      1. Nina Galiková, ZŠ Hanušovce n.T.

      2. Daniel Mihalčin, ZŠ Sídlisko II

      3. Tatiana Tomášová, ZŠ Bernolákova

Zdroj : Ing. Karin Vágó CVČ

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.