V kategórii | Tlačové správy

Vranov: vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. C – okresné kolo

Biolog - OL

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 13.2.2024 – 58. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 16 súťažiacich zo 7 základných škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili súťažiaci praktické , teoretické a aplikačné úlohy. Projekt pozostával zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy, pozorovania a pokusy.

Projekty súťažiacich :

1. Využitie želírovacích látok na výrobu gumených cukríkov.

2. Extrakcia farbív z lokálnych rastlín.

Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Mgr. Monika Gumanová, členovia Mgr. Zuzana Štefanková a Mgr. Radoslav Uriga.

Súťažiaci mohol získať 90 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal   najmenej 45 bodov.  Do krajského kola postupujú z obidvoch častí po dvaja súťažiaci.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Umiestnenie súťažiacich:

Teoreticko-praktická časť

  1. miesto  Michael Jančišin       ZŠ Juh                         / príprava p. uč. Uriga /
  2. miesto  Erika Orosiová          ZŠ Seč. Polianka         / príprava p. uč. Jakubeková /
  3. miesto  Noemi Mitriková         ZŠ Sídlisko II.               / príprava p. uč. Štefanková /

Projektová časť

  1. miesto  Amália Leporisová     ZŠ Lúčna                    / príprava p. uč. Gumanová /
  2. miesto  Lívia Némethová        ZŠ Lúčna                    / príprava p. uč. Gumanová /

Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Zdroj: Ing. Juraj Homza, CVČ Vranov n.T.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.