V kategórii | Tlačové správy

Vranov: oddelenie životného prostredia upozorňuje občanov na fotopasce na území mesta

Fotopasce

Upozorňujeme občanov bývajúcich blízko kostolov a cintorínov, hlavne z ulíc Na vŕšku a Cintorínska, aby nevyvážali odpad do pristavených kontajnerov. Postupne na všetky problematické miesta na území mesta budú inštalované fotopasce. Oddelenie životného prostredia MsÚ vo Vranove nad Topľou už teraz, konkrétne z vyššie uvedených ulíc, disponuje videozáznamom, z ktorého sú jasne identifikovateľní občania, ktorí na fúriku do kontajnerov na cintorínoch vyvážali odpad zo záhrad. To isté sa týka občanov z Komenského ulice, ktorí podobným spôsobom likvidujú odpad zo záhrad tak, že ho vyvážajú na miesta, ktoré nie sú na to určené.

Zároveň upozorňujeme, že v súlade s § 15, § 115 odst.2 písmeno a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vranov nad Topľou o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou č. 179/2020 § 26 odst. 1 – 3, priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou. Fyzickej osobe možno za priestupok uložiť pokutu do výšky 1 500 eur podľa osobitného predpisu, ak uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou.

Zdroj: MsÚ Vranov

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.