V kategórii | Tlačové správy

Ocenenie Srdce na dlani 2023 v Prešovskom kraji získala aj Hornozemplínska knižnica

PSK - foto

Kategória dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v Prešovskom kraji:

Martin Čajka (okr. Prešov) za prácu s mládežou, rozvoj cyklistiky a cykloturizmu a revitalizáciu jediného olympijskeho Velodrómu na Slovensku, ktorý zároveň postupuje na národné oceňovanie.

Zuzana Švecová (okr. Humenné) za rozvoj a podporu kultúry v meste Humenné, kde spoluorganizuje literárne a knižné podujatia, podporuje mladých autorov a pomáha zviditeľňovať kultúru menšín v Humennom.

  • Kategória dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/-a v zahraničí:

Laura Belušková (okr. Prešov) za viac ako ročnú dobrovoľnícku pomoc v saleziánskej internátnej škole v Tanzánii. Postupuje na národné oceňovanie.

  • Kategória koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok v Prešovskom kraji:

Jana Lešková (okr. Bardejov) za výchovu k dobrovoľníctvu a občianskej angažovanosti mladých na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Tiež postupuje na národné oceňovanie.

Marek Angelovič (okr. Prešov) za dlhodobú angažovanosť, rozvoj dobrovoľného hasičského zboru a koordináciu dobrovoľných hasičov v Lemešanoch.

  • Kategória dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji:

Pátrací Tím Východ (okr. Prešov) za dobrovoľnícku pomoc pri zásahoch a pátraní po nezvestných osobách na území východného Slovenska, ktorí zároveň postupujú na národné oceňovanie.

Dobrovoľníci z Gymnázia Stropkov (okr. Stropkov) za občiansku spolupatričnosť a dobrovoľníctvo v meste Stropkov a Svidník.

  • Kategória dobrovoľnícky projekt/program v Prešovskom kraji:

English Star (od O.Z. EDUHOUSE, okr. Sabinov): projekt slovensko-anglicko-rómskej učebnice anglického jazyka pre rómske deti. Postupuje aj na národné oceňovanie.

Forbasský beh pomoci (okr. Stará Ľubovňa): charitatívny projekt, ktorý už 4 roky organizujú dobrovoľníci z obce Forbasy, ktorí výťažok z neho venujú hendikepovaným deťom.

  • Kategória podpora dobrovoľníctva v Prešovskom kraji:

Hornozemplínska knižnica (okr. Vranov nad Topľou) za vytváranie pro-dobrovoľníckeho prostredia v meste Vranov nad Topľou a dlhodobé zapájanie mladých ľudí, seniorov, aj zamestnancov do dobrovoľníckych programov. Postupuje zároveň na národné oceňovanie.

  • Kategória dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v Prešovskom kraji:

Josef Stiskala s manželku Lýdiou (Mlynčeky, okr. Kežmarok) za viac ako 30-ročnú iniciatívnu prácu a dobročinnosť v rómskej komunite v obci Rakúsy, ktorí zároveň postupujú na národné oceňovanie.

OZ Bocianie deti (okr. Snina) za viac ako 20-ročnú pomoc deťom a mladým ľuďom žijúcim v zariadeniach náhradného bývania, chudobným rodinám a ľuďom bez domova.

  • Kategória mimoriadne ocenenie v Prešovskom kraji:

Venuše, o.z. (okr. Prešov) za dlhoročnú psycho-sociálnu pomoc onkologickým pacientom a pacientkam a za projekt Mikulášskej nádielky pre ľudí bez domova. Zároveň postupujú na národné oceňovanie.

Magdaléna Kunayová (okr. Prešov), predsedníčka združenia vojnových poškodencov v Prešove, za viac ako 20 rokov venovaných komunitnému rozvoju a organizovaniu podujatí pre seniorov.

Viac o nomináciách sa dozviete na webovej stránke Prešovského dobrovoľníckeho centra: www.dobrovolnictvopo.sk.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.