V kategórii | Nezaradené

Vranov: 10. ročník súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

3 - I

Jubilejný 10. ročník súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa uskutočnil 22. novembra 2022 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Odborný komiksový seminár viedol už tradične doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., ktorý žiakom vysvetlil, ako tvoriť komiks, z pohľadu literárneho, ale aj výtvarného. Spisovateľ zároveň zhodnotil súťažné práce z roku 2022, vyzdvihol kreativitu a rôznorodosť prác a odmenil výhercov. Do súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa zapojilo 160 žiakov, 146 komiksových prác sa hodnotilo v dvoch kategóriách (I. kategória 9 – 12 rokov, II. kategória 13 – 18 rokov). V tomto ročníku sa zapojilo o 36 žiakov s 33 prácami viac ako v minulom roku 2021. V tejto celoslovenskej súťaži bolo zapojených spolu 14 škôl aj mimo vranovského regiónu: Spojená škola Vrútky, Kysucká knižnica Čadca, Spojená škola D. Tatarku Poprad, Okresná knižnica Bardejov, Cirkevná spojená škola – ZŠ Svätej rodiny Sečovce, ZŠ v Kračúnovciach a ZŠ Májové námestie Prešov. Z vranovského regiónu sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Kukučínova, ZŠ Sídlisko II a Stredná odborná škola A. Dubčeka. Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, a veríme, že nasledujúci ročník prinesie nové techniky kreslenia a tvorby z dielne našich študentov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Vranovské knihodni.

VÍŤAZI SÚŤAŽE  „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“ 2022

  1. kategória
  2. Miesto

Lenka Pšeničňaková – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou

  1. Miesto

Nela Holodová – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov)

Ella Haľková – ZŠ Kračúnovce

  1. Miesto

Adam Titko – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou

 

Čestné uznanie

Sofia Markovičová – Spojená škola M. R. Štefánika – Vrútky

Lenka Najdeková – Kysucká knižnica – Čadca

Kristína Tiňová – ZŠ Sídlisko II. – Vranov nad Topľou

Jozef Chovanec – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov)

Nela Juročková – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov) Okresná knižnica – Bardejov

Michaela Briľaková – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov) Okresná knižnica – Bardejov

Eliška Irrgangová – Cirkevná spojená škola – ZŠ Svätej rodiny Sečovce

Sára Nguyen – ZŠ Kukučínová – Vranov nad Topľou

Nina Sokolová – ZŠ Kračúnovce

Martin Mašlej – ZŠ Kračúnovce

Nina Podolská – ZŠ Lúčna

Tamara Zelená – ZŠ Lúčna

Natália Ivanová – ZŠ Lúčna

Mikuláš Béreš – ZŠ Lúčna

Klára Jakubčinová – ZŠ Bernoláková

Liana Kukurucová – ZŠ Bernoláková

  1. kategória
  2. Miesto

Timea Pavličková – Spojená škola D. Tatarku – Poprad

Natália Keblešová – ZŠ Sídlisko II – Vranov nad Topľou

  1. Miesto

Vanesa Danková – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou

Simona Maťašová – ZŠ Sídlisko II – Vranov nad Topľou

  1. Miesto

Marián Kopčo – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou

Tamara Doľacká – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou

Alžbeta Michaličková + Zuzana Klimeková – Kysucká knižnica – Čadca

Čestné uznanie

Liliana Tóthová – Kysucká knižnica – Čadca

Marko Antony – SOŠ A. Dubčeka – Vranov nad Topľou

Christián Dzvoník – SOŠ A. Dubčeka – Vranov nad Topľou

Soňa Marcinová – ZŠ Sídlisko Májové námestie 1 – Prešov

Lo Hong Ha – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou

Martina Nováková – ZŠ Bernoláková

Lívia Peštová – ZŠ Bernoláková

 

Zdroj: Mgr. Viera Zálepová, oddelenie pre dospelých čitateľov

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.