V kategórii | Tlačové správy

PSK podpísal memorandum o spolupráci s investorom geotermálnej elektrárne

PSK podpísal memorandum o spolupráci s investorom geotermálnej elektrárne

V zóne sa počíta s ďalším rozvojom a vznikom zeleného priemyselného parku

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporí na svojom území rozvoj využívania geotermálnej energie. Tento čistý obnoviteľný zdroj má v rámci prešovskej kotliny potvrdený značný potenciál, ktorý však dosiaľ nebol využitý.

Vo štvrtok 24. augusta spečatil podpisom predseda PSK Milan Majerský Memorandum o vzájomnej spolupráci so zástupcami spoločnosti PW Energy, a.s., ktorá v blízkosti Prešova plánuje realizovať výstavbu geotermálnej elektrárne, prvej na území Prešovského kraja.

„Máme veľký záujem podporovať a rozvíjať obnoviteľné zdroje energie na území kraja v ceste za zelenšou budúcnosťou. Geotermálna energia je z tohto pohľadu skvelou príležitosťou, zvlášť pre to, že prírodné podmienky jej rozvoju v tomto regióne prajú. Privítali sme preto pripravovaný zámer geotermálnej elektrárne, ktorá má vzniknúť neďaleko Prešova a po spustení prevádzky bude vyrábať elektrickú energiu a poskytne príležitosť dodávať teplo pre tisícky domácností i ďalšie subjekty,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

V jej okolí sa počíta s ďalším rozvojom a nadväzujúcimi investičnými zámermi. V budúcnosti tak môže v záujmovej lokalite vzniknúť zelený geotermálny priemyselný park, v ktorom si nájdu uplatnenie rôzne podnikateľské zámery využívajúce zelenú energiu, ale aj športové či rekreačné prevádzky.

„Tešíme sa z konštruktívnej spolupráce s vedením PSK. Podpis memoranda je pre nás dôležitým signálom, že kraj má záujem o rozvoj geotermálnej energie. Naším cieľom je priniesť do regiónu výrobu zelenej elektriny a tepla, ktorá významne prispeje k redukcii emisií a zároveň môže naštartovať ďalšie projekty, čím prispeje k celkovému rozvoju,“ uviedol Milan Jankura, predseda predstavenstva PW Energy, a.s.

Kraj sa s investorom dohodol na tom, že PSK projekt výstavby geotermálnych elektrární podporí v rámci svojich kompetencií, vrátane prípadných navrhovaných zmien v územných plánoch mesta a dotknutých obcí. Investor naopak poskytne súčinnosť pri nadväzujúcich investičných zámeroch a tiež umožní odber tepla využiteľného pre súčasné mestské či obecné budovy, ale aj prípadné nové objekty respektíve komerčné projekty.

Cez rozvojovú zónu, kde sa plánuje viacúčelovo využívať geotermálna energia, má v budúcnosti prechádzať aj pripravovaný juhovýchodný obchvat mesta Prešova, čím sa ešte zlepší dostupnosť

lokality. Okrem zatraktívnenia regiónu pre potenciálnych investorov môže byť zásadným aj využitie zostatkového tepla na vykurovanie domácností. Zapojenie tohto zdroja do systému CZT umožňuje stabilizovať ceny tepla pre obyvateľov v bytových domoch, čo domácnosti ocenia aj v kontexte súčasného zvyšovania cien energií.

„Príležitostí, ktoré využívanie geotermálnej energie prináša, je viacero, čo ukazujú aj pozitívne príklady zo zahraničia. Aj v našom prípade chceme, aby zo zámerov mali úžitok obyvatelia Prešovského kraja, či už prostredníctvom zlepšenia energetickej sebestačnosti regiónu, znižovania emisií alebo prilákania nových investícií, a teda aj predpokladaného vzniku nových pracovných miest,“ načrtol Majerský.

Spoločnosť PW Energy má rozpracované aj ďalšie dva projektové zámery výstavby geotermálnych stredísk v okolí Prešova. Celkový potenciál lokality sa odhaduje na 20 elektrických megawattov (MWe). Znamená to, že geotermálne elektrárne tu po dokončení ročne vyrobia zelenú elektrinu vo vyššom objeme, ako je ročná spotreba domácností v krajskom meste Prešov.K dispozícii bude aj spomínané zostatkové teplo, ktoré možno popri dodávke pre obydlia efektívne využiť aj na vykurovanie skleníkov a ďalšie poľnohospodárske činnosti, prípadne na ohrev vody v bazénoch akvaparku.

Prvú geotermálnu elektráreň realizuje spoločnosť PW Energy v katastri obce Ľubotice. Na jar tohto roka získal investor povolenie od Ministerstva životného prostredia SR, keď zámer úspešne prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie. So začiatkom vrtných prác sa počíta v priebehu roka 2024.

Predpokladaná investícia v prvej etape projektu je na úrovni 65 miliónov eur. „Popri vlastnom investičnom kapitále sa plánujeme uchádzať aj o podporu v grantových schémach a eurofondových výzvach, čo sú štandardné spôsoby spolufinancovania geotermálnych projektov naprieč EÚ,“ doplnil Jankura.

Zdroj: Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.