V kategórii | Tlačové správy

Čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad

230703 - UPC (3).Movie_Snímek

Mesto Vranov nad Topľou, prostredníctvom firmy Marius Pedersen, a.s., v mesiaci august začne s pasportizáciu nádob na zmesový komunálny odpad (110 l,120 l, 240 l nádoby). Každá nádoba v individuálnej rodinnej výstavbe bude označená RFID čipom.

Realizovaná bude na základe údajov z evidencie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a bude aktualizovaná na základe zmien, ktoré si poplatník podľa platnej právnej úpravy ohlásil na oddelení daní a poplatkov. Proces pasportizácie bude prebiehať postupne podľa stanoveného harmonogramu a podľa ulíc.

Preto žiadame občanov mesta, aby sledovali internetovú stránku mesta, ako aj stánky mesta na sociálnych sieťach, kde budú tieto informácie priebežne zverejňované. Harmonogram bude zverejnený aj cez mobilnú aplikáciu mesta.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.