V kategórii | Tlačové správy

Vyše 700 voľných miest na školách PSK pre 2. kolo prijímačiek

New Movie (90).Movie_Snapshot

Stredné školy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) majú pred druhým kolom prijímacích pohovorov voľných ešte 540 miest v študijných a učebných odboroch a ďalších 161 miest v dvojročných odboroch. Voľné miesta sú na troch gymnáziách, ako aj v gastro odboroch a službách, v oblasti techniky, elektrotechniky, strojárenstva i umenia. Druhé kolo prijímačiek sa má uskutočniť 18. júna 2024.

Tretí júnový týždeň sa na stredných školách realizuje druhé kolo prijímacích pohovorov na nenaplnený počet miest. Prebehnú aj v stredných školách zriaďovaných prešovskou krajskou samosprávou (celkovo 68 škôl), ktoré majú v učebných a študijných odboroch pre budúcich prvákov k dispozícii ešte necelých 10 % voľných miest, presnejšie 540 z celkového počtu 5457 vytvorených miest. Ďalších vyše 160 miest ostalo neobsadených v  dvojročných odboroch F (z celkovo 875), určených pre študentov, ktorí ukončili vzdelávanie na základnej škole skôr ako v deviatom ročníku. Žiaci končiacich ročníkov ZŠ budú druhé kolo prijímačiek absolvovať v utorok 18. júna.

Najviac voľných miest v učebných a študijných odboroch majú pre budúcich prvákov k dispozícii stredné školy PSK z okresu Bardejov, a to 83 a z okresu Poprad 74. Kežmarský okres hlási 64 voľných miest, okres Humenné ich má v župných školách k dispozícii 63, Staroľubovniansky a Levočský po 51 a Prešovský 46. Župné stredné školy v okrese Vranov nad Topľou majú stále voľných 37 miest, v okrese Sabinov 34, v okrese Medzilaborce 15, v Sninskom 13, vo Svidníckom osem miest a stropkovské školy 1 voľné miesto pre odbor mechanik elektrotechnik.

Zo šestnástich župných gymnázií (z toho tri sú organizačné zložky spojenej školy), kde sa pre školský rok 2024/2025 vytvorilo 892 miest,  je pred druhými prijímačkami k dispozícii ešte  25 voľných miest na troch z nich. Konkrétne v Spojenej škole J. Henischa, org, zložka Gymnázium,  na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a na Gymnáziu J. F. Rimavského v Levoči.

V rámci stredných odborných škôl ostalo najviac neobsadených miest v odboroch zameraných na gastrosféru,, a to vyše 70. V rámci služieb, ekonomiky a hotelierstva je to 34 miest a v odboroch kaderník a vizážista niečo vyše 10 miest.

Voľné miesta majú aj odbory z oblasti drevárskej výroby a spracúvania dreva (vyše 50), z oblasti mechaniky (približne 50), techniky (49), ale aj elektrotechniky (40).  Takmer päťdesiatka miest je stále k dispozícii v odboroch murár, tesár, inštalatér a podlahár, v prípade autoopravárov je to viac ako 10 miest a v dizajnérskych a výtvarných odboroch, ktoré majú v portfóliu školy umeleckého priemyslu 14 miest. Presnejšie hlásia voľné miesta pre odbory ako grafický, priemyselný alebo odevný dizajn, reklamná tvorba či propagačné výtvarníctvo  ŠUP v Kežmarku aj ŠUP vo Svidníku.

Stredné školy PSK preobsadili vytvorené miesta pre študijné a učebné odbory v prvom kole prijímacích skúšok na takmer 90 %, v prípade odborov F na 82%. Bližšie informácie k prijímacím pohovorom majú zverejnené na svojich webových sídlach.

Zdroj: Oddelenie komunikácie

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.