V kategórii | Tlačové správy

Vranov: vyhodnotenie Geografickej olympiády kat. G, F, E, – okresné kolo

10c

Zamestnanci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali 6.2.2020  48. ročník

Geografickej olympiády kat. G, F, E  to je 5. – 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaže sa zúčastnilo 47 súťažiacich z 8 základných škôl nášho okresu. Súťažiaci riešili písomnú a praktickú časť. Spolu mohli získať 100 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 65 bodov. Práce súťažiacich hodnotila komisia v zložení – predseda Mgr. Jana Džuková a členovia PhDr. Radoslav Homoľa, Mgr. Anna Treľová a Mgr. Monika Gumanová. Prví traja z kategórií F a E postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční  17.4.2020 v Prešove.

Umiestnenie súťažiacich:

Kat. G -5. ročník

  1. Miesto Meteňko Ján                           ZŠ Lúčna                    príprava p. uč. Gumanová
  2. Miesto Líška Lukáš                            ZŠ Lúčna                    príprava p. uč. Gumanová
  3. Miesto Doľacká Tamara                     ZŠ Juh                        príprava p. uč. Uriga

Kat. F – 6. –  7. ročník

  1. Miesto Saladiaková Stela                  ZŠ Sídlisko II               príprava p. uč. Štefanková
  2. Miesto Homoľová Tamara                 ZŠ Bernolákova           príprava p. uč. Jakubeková
  3. Miesto Machek Roman                     ZŠ Bernolákova           príprava p. uč. Jakubeková

Kat. E – 8. – 9. ročník

  1. Miesto Štiberová Eva                         ZŠ Lúčna                    príprava p. uč. Vargová
  2. Miesto Novikmecová Diana               ZŠ Lúčna                    príprava p. uč. Gumanová
  3. Miesto Olach Erik                               ZŠ Juh                        príprava p. uč. Uriga

 

Zdroj: Ing. Juraj Homza, CVČ Vranov n.T.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.