V kategórii | Tlačové správy

Odo dňa 19.10.2021 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou tieto opatrenia

UP
  1. a) všetci klienti, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase od 19.10.2021  sa všetky termíny na úradoch práce rušia až do odvolania ( termín bude oznámený ).
  2. b) všetky žiadosti, ktoré si bude chcieť podať klient osobne na úrade práce sa budú preberať na pracovisku RECEPCIA ( prízemie budovy AOC ), za osobné podanie žiadosti sa považuje aj podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dni (žiadosť o zaradenie do evidencie )  odo dňa skončenia zamestnania, plus  žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi,  štátnych sociálnych dávok a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  3. c) rušia sa všetky skupinové stretnutia na úrade práce
  4. e) zastavujú sa všetky poradenské a vzdelávacie aktivity
  5. f) akékoľvek potvrdenia je potrebné si vyžiadať písomne alebo telefonicky
  6. g) v prípade potreby riešenia neodkladnej nepriaznivej životnej situácie u maloletých detí, kontaktovať príslušného zamestnanca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  telefonicky a v prípade nevyhnutnosti si dohodnúť osobné stretnutie

Všetky tieto opatrenia platia až do odvolania.

Zdroj: Ing. Dagmar Balická, oddelenie služieb pre občana, vedúca oddelenia

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.