V kategórii | Tlačové správy

Žiadosť o spoluprácu pri udeľovaní čestného občianstva, ceny mesta, ceny primátora mesta a iných vyznamenaní

Cena mesta

Obraciame na Vás so žiadosťou o spoluprácu, ktorá bude spočívať v zasielaní Vašich tipov na osobnosti a kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma a vo svete, či iné významné verejné počiny.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2005 o symboloch a cenách mesta Vranov nad Topľou, schváleným osobám a kolektívom môžu byť udelené tieto verejné uznania – vyznamenania mesta Vranov nad Topľou: čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora mesta, iné vyznamenania.

Zapojením sa do tejto spolupráce preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta. Vaše návrhy s krátkym odôvodnením na priloženom tlačive s vyplnením všetkých údajov očakávame do 10. septembra 2013. Obálku s označením „CENY MESTA“ zasielajte na Mestský úrad, Kancelária primátora – referát kultúry (email: viera.machkova@vranov.sk), alebo doručte priamo do kancelárie prvého kontaktu v budove mestského úradu, v ktorej je možné vyzdvihnúť si aj príslušné tlačivo.

Všetkým vám, ktorí zodpovedne pristúpite k našej výzve vopred ďakujeme za návrhy a podnety, ktoré obdržíme.

Zdroj: MsÚ Vranov n.T.

Foto: Ilustračné

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.