V kategórii | Tlačové správy

Zber objemového odpadu

Odpad 3

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 15.04.2013 do 19.04.2013. Občania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad (práčky, chladničky atď.)

Zber bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

15.04.2013 –  Mestská časť – Lomnica: ulice Lomnická, Paláriková, Porubská, Vajanského, Záborského, Mestská časť – Čemerné: ulice Sadová, Kvetná, Svätopluková, Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka, Trepčianska, Herlianska, Prešovská, Veterná, Slanská, Opálová, Jarková, Makovická, Čemernianska, Ružová, Kukučínova,  Železničná, Kpt. Nálepku, Puškinova, Toplianska

16.04.2013 – ulice Mierová, M.Benku, Mlynská, Budovateľská, Staničná, Hronského, M. Lacka, 1. mája,  Nám. Slobody, Duklianskych hrdinov,  B. Nemcovej, Na hrunku, Dobrianskeho, Bernolákova, Ondavská, Janka Kráľa,  Kalinčiakova, IBV Dubník, Dr. C. Daxnera,  Pribinova, Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova,  Hlovíkova, Lesná, M.R. Štefánika, Sídlisko I., Sídlisko II. Sídlisko 1. mája, Sídlisko okulka.

17.04.2013 – ulice Dlhá,  Lúčna, Záhradná, Obchodná, Krátka,  Pod dolami, Podhrunská, Na vršku, Nemocničná, Mestská časť – Vinice: ulice Viničná, Slnečná, Urxova, Gen.  Svobodu,  Jarná, Sídlisko lúčna, Sídlisko juh.

18.04.2013 – Mestská časť – Rodinná oblasť: ulice Sládkovičova, Domašská,  Komenského, Školská, J. Matušku, Nerudova, P. J. Šafárika, Sládkovičova. Žiadame občanov o dodržanie termínov vývozov.

Zdroj: Ing. M. Kopčo, odd. V. D a ÚR

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.