V kategórii | Tlačové správy

Výsledky testovania 7.11.-8.11. 2020 ZMO VR

Korona V

Uplynulý víkend sa v 45 okresoch Slovenska konalo 2. kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Podľa neoficiálnych informácií v 17 odberných miestach v meste Vranov nad Topľou bolo celkovo otestovaných 10 373 obyvateľov, z ktorých malo 60 test s pozitívnym výsledkom. V sobotu 7. 11. 2020 bolo podľa neoficiálnych informácií otestovaných 7 437 obyvateľov, z ktorých 42 malo test s pozitívnym výsledkom. V nedeľu 8. 11. 2020 možnosť otestovať sa podľa neoficiálnych informácií v našich odberných miestach využilo 2 936 obyvateľov, z ktorých test z pozitívnym výsledkom malo 18.

„Som rád, že aj tentokrát sa nám podarilo celú situáciu okolo plošného testovania zvládnuť. Aj po tomto testovaní môžem konštatovať, že najnavštevovanejším odberným miestom v našom meste bolo odberné miesto zriadené v Priemyselnom parku Ferovo. Podľa dostupných informácií možnosť otestovať sa priamo z auta počas tohto víkendu využilo približne 1 300 ľudí. Takou zaujímavosťou je aj to, že počas 2 kola testovania bolo oproti minulému víkendu otestovaných viac obyvateľov, a to o 851.

Opätovne chcem touto cestou POĎAKOVAŤ všetkým zdravotníckym pracovníkom, vojakom, policajtom, dobrovoľníkom a všetkým tým, ktorí nám pomohli zabezpečiť hladký priebeh testovania. Veľké ĎAKUJEM patrí aj obyvateľom nášho mesta, ktorí počas tohto kola testovania boli opäť disciplinovaní a trpezlivo si počkali na výsledok svojho testu.

Samozrejme ĎAKUJEM patrí aj miestnym občianskym združeniam a spoločnostiam, ktoré mestu zapožičali časť technického vybavenia, ako aj za pomoc pri propagácii samotného testovania. No a v neposlednom rade veľké ĎAKUJEM, ktoré posielam spoločne s odberným tímom pôsobiacim pri Hornozemplínskom osvetovom stredisku, patrí rodine, ktorá sa vzorne o nich starala a pravidelne ich zásobovala teplým jedlom 🙂,” poďakoval primátor mesta Ján Ragan.

Výsledky testovania 7.11. – 8.11.2020 ZMO VR 
Obec/Mesto Mikroregión  Počet celkovo testovaných  Počet pozitívnych prípadov  Upresnenie 
Ďapalovce  Domaša 372 0  
Giglovce Domaša Spoločný výsledok – zapísané v obci Holčíkovce    
Girovce Domaša Spoločný výsledok – zapísané v obci Holčíkovce    
Holčíkovce Domaša 535 0  
Jasenovce Domaša Spoločný výsledok – zapísané v obci Holčíkovce    
Nová Kelča Domaša 292 0  
Piskorovce Domaša Spoločný výsledok – zapísané v obci Ďapalovce    
Rafajovce Domaša Spoločný výsledok – zapísané v obci Ďapalovce    
Babie Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Vlača    
Bystré  Hanušovce n. T. 1498 3  
Čierne nad Topľou Hanušovce n. T. 498 0  
Detrík  Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Matiaška     
Ďurďoš Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Vlača    
Hanušovce nad Topľou  Hanušovce n. T. 1844 15  
Hermanovce nad Topľou  Hanušovce n. T. 523 0  
Matiaška  Hanušovce n. T. 501 7  
Medzianky Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Pavlovce    
Pavlovce Hanušovce n. T. 659 7 Pavlovce 2
Petkovce Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci V. Žipov     
Petrovce Hanušovce n. T. 422 5  
Prosačov Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Vlača    
Radvanovce Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Pavlovce    
Remeniny Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Matiaška     
Ruská Voľa  Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Matiaška     
Skrabské  Hanušovce n. T. 473 0  
Vavrinec Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Matiaška     
Vlača Hanušovce n. T. 621 15  
Vyšný Žipov  Hanušovce n. T. 785 4  
Zlatník  Hanušovce n. T. Spoločný výsledok – zapísané v obci Hlinné     
Čaklov Hlinné 1319 7  
Čičava Hlinné 731 0  
Hlinné  Hlinné 1233 15  
Jastrabie nad Topľou Hlinné 368 1  
Komárany Hlinné 389 3  
Merník  Hlinné 567 1  
Michalok  Hlinné Spoločný výsledok – zapísané v obci Merník    
Nižný Kručov Hlinné 432 7  
Rudľov Hlinné 465 2  
Soľ Hlinné 1491 1  
Zámutov  Hlinné 1714 39  
Banské  Naša dražka  1116 6  
Cabov Naša dražka  523 0  
Davidov Naša dražka  520 2 Davidov 1
Dlhé Klčovo  Naša dražka  768 2  
Juskova Voľa  Naša dražka  Spoločný výsledok – zapísané v obci Vechec    
Kamenná Poruba  Naša dražka  865 1  
Nižný Hrušov  Naša dražka  861 7  
Poša  Naša dražka  581 2  
Sačurov Naša dražka  1560 7  
Sečovská Polianka  Naša dražka  1810 7 S. Polianka 1
Vechec Naša dražka  2056 9 Vechec 6
Benkovce Sedliská 365 5 Benkovce 4
Hencovce  Sedliská 878 7  
Kladzany Sedliská 457 1  
Kučín Sedliská 410 0  
Kvakovce  Sedliská 390 2  
Majerovce Sedliská 422 1  
Malá Domaša  Sedliská 377 1 M. Domaša 0
Nižný Hrabovec Sedliská 724 5  
Ondavské Matiašovce Sedliská 533 1  
Sedliská  Sedliská 768 3  
Slovenská Kajňa  Sedliská 473 4 S. Kajňa 3
Štefanovce  Sedliská Spoločný výsledok – zapísané v obci Továrne     
Tovarné  Sedliská 755 6  
Tovarnianska Polianka Sedliská Spoločný výsledok – zapísané v obci Továrne     
Vyšný Kazimír  Sedliská Spoločný výsledok – zapísané v obci Sedliská     
Žalobín  Sedliská 486 1  
Vranov nad Topľou  Vranov n. T.  10373 60  
Sumár za okres    45803 272  

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.