V kategórii | Tlačové správy

Vranov: vyhodnotenie Geografickej olympiády kat. G, F, E, – okresné kolo

GO 1

Zamestnanci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovali 7.2.2019  47. ročník

Geografickej olympiády kat. G, F, E  to je 5. – 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG. Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaže sa zúčastnilo 48 súťažiacich z 10 základných škôl nášho okresu. Súťažiaci riešili písomnú a praktickú časť. Spolu mohli získať 100 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 65 bodov. Práce súťažiacich hodnotila komisia v zložení – predseda  PaedDr.  Katarína Haľková, členovia Mgr. Jana Džuková, PhDr. Radoslav Homoľa a porotcovia Mgr. Jaroslava Kocanová, Ing. Jana Lulajková, Mgr. Anna Treľová. Prví traja z kategórií F a E postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční  11.4.2019 v Prešove.

Umiestnenie súťažiacich:

Kat. G -5. ročník

  1. Miesto Roman Machek          ZŠ Bernolákova                     príprava p. uč. Haľková
  2. Miesto Tamara Homoľová      ZŠ Bernolákova                     príprava p. uč. Jakubeková
  3. Miesto Stela Saladiaková       ZŠ Sídlisko II.                        príprava p. uč. Sabolová

 

Kat. F – 6. –  7. ročník

  1. Miesto Matej Kraus                ZŠ Lúčna                                príprava p. uč. Gumanová
  2. Miesto Gabriel Roman           ZŠ Bernolákova                      príprava p. uč. Ivanová
  3. Miesto Lívia Šuľová               ZŠ Lúčna                                 príprava p. uč. Gumanová

 

Kat. E – 8. – 9. ročník

  1. Miesto Nina Anna Hliboká     ZŠ Hanušovce                          príprava p. uč. Hrehová
  2. Miesto Martin Sabo                ZŠ Hanušovce                          príprava p. uč. Hrehová
  3. Miesto Eva Štiberová             ZŠ Lúčna                                   príprava p. uč. Vargová

 

Zdroj: Ing. Juraj Homza, CVČ Vranov n/T.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.