V kategórii | Tlačové správy

Vranov: vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. C – okresné kolo

BO

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 10.2.2020 – 54. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 14 súťažiacich z 5 základných škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili súťažiaci 15 úloh z toho jednu praktickú úlohu a 14 teoretických úloh. Projekt pozostával zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy, pozorovania a pokusy.

Projekty súťažiacich :

 1. Slovenský opál.
 2. Kombucha.
 3. Výskyt plesní na chlebe.
 4. Jogurt – fermentovaný mliečny výrobok.
 5. Zapikan – tajomná roklina.

Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Mgr. Monika Gumanová a Mgr. Zuzana Štefanková.

Súťažiaci mohol získať 90 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal   najmenej 45 bodov.  Do krajského kola postupujú z obidvoch častí po dvaja súťažiaci.

Umiestnenie súťažiacich:

 

Teoreticko-praktická časť

 1. miesto Katarína Kaňuchová  ZŠ Sídlisko II.            / príprava p. uč. Štefanková /
 2. miesto Anežka Veliká            ZŠ Seč. Polianka        / príprava p. uč. Jakubeková /
 3. miesto Tibor Pop                   ZŠ Lúčna                    / príprava p. uč. Gumanová /

Projektová časť

 1. miesto Diana Novikmecová                ZŠ Lúčna       / príprava p. uč. Gumanová /
 2. miesto Peter Sabo                              ZŠ Lúčna        / príprava p. uč. Gumanová /
 3. miesto Štefan Samuel Rákoš              ZŠ Juh            / príprava p. uč. Petíková /

 

Zdroj: Ing. Juraj Homza, CVČ Vranov n/T.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.