V kategórii | Tlačové správy

Vranov: vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. C – okresné kolo

BO1

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 8.2.2018 – 52. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich z 5 základných škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili súťažiaci 16 úloh z toho jednu praktickú úlohu a 15 teoretických úloh. Projekt pozostával zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy, pozorovania a pokusy.

Projekty súťažiacich :

  1. Výskyt nočných motýľov v katastri Vranov nad Topľou.
  2. Výskyt alergií u žiakov základnej školy.

Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Mgr. Monika Gumanová a Ing. Viera Krotká.

Súťažiaci mohol získať 60 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal   najmenej 30 bodov.  Do krajského kola postupujú z obidvoch častí po dvaja súťažiaci.

Umiestnenie súťažiacich:

Teoreticko-praktická časť

  1. miesto Peter Hupcej              ZŠ Lúčna                    / príprava p. uč. Gumanová /
  2. miesto Kristína Borošová      ZŠ Bernolákova         / príprava p. uč. Hrinková /
  3. miesto Petra Vavreková        ZŠ Lúčna                    / príprava p. uč. Gumanová /

 

Projektová časť

  1. miesto Filip Kopčák              ZŠ Kukučínova          / príprava p. uč. Krotká /
  2. miesto Slávka Truhlíková     ZŠ Juh                       / príprava p. uč. Petíková /

Zdroj: Ing. Juraj Homza, CVČ Vranov n.T.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.