V kategórii | Správy

Vranov: v Hornozemplínskej knižnici sa konalo regionálne kolo Šalianskeho Maťka

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 24. januára regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej. Súťaž vznikla v roku 1991 na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského a odvtedy sa vyprofilovala na významnú a celoslovensky populárnu súťaž v prednese slovenských povestí. Šaliansky Maťko má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie a kultúry a budovaní pozitívneho vzťahu dieťaťa k národným tradíciám a zvykom. Pomáha rozvíjať tvorivé schopnosti dieťaťa, poznávať slovenskú literárnu tvorbu a budovať umelecké a estetické cítenie.

Regionálnemu kolu predchádzali školské kolá, ktoré si jednotlivé základné školy a osemročné gymnáziá organizovali individuálne. Žiaci, ktorí uspeli v školských  kolách, postúpili do regionálneho kola, kde súťažili v troch kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v Prešove do 27.2.2019.

Na regionálnom kole sa v tomto roku zúčastnilo spolu 35 žiakov z 15 škôl vranovského regiónu: ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova, ZŠ Bystré, ZŠ Juh, CSŠ Vranov, ZŠ Sídlisko II., ZŠ s MŠ Sedliská, ZŠ Sečovská Polianka, ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Štúrova Hanušovce, ZŠ Žalobín, ZŠ Továrne, ZŠ Kukučínova, ZŠ Sačurov, ZŠ Holčíkovce.

Úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:

 1. kategória – PaedDr. Marianna Lapčáková, Mgr. Renáta Mikčová, Mgr. Anastázia Sabolová, Mgr. Marianna Majzlíková
 2. kategória – Mgr. Martina Jurčová, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Miroslav Gešper
 3. kategória – Mgr. Peter Novák, Mgr. Alžbeta Madejová, Andrea Maďarová

Porota sa zhodla v konštatovaní, že tohtoročného regionálneho kola Šalianskeho Maťka sa zúčastnili talentované deti, ktorým sa svojím prednesom podarilo navodiť príjemnú umeleckú atmosféru. Vyjadrili sa, že zo súťaže si odnášajú kvalitný umelecký zážitok a všetkým súťažiacim prajú veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckým textom.

Vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí u detí pestujú vzťah k literatúre, podporujú ich v tvorivosti a pomáhajú im zdokonaľovať svoje jazykové a recitačné schopnosti.

Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta. V jednotlivých kategóriách boli ocenení títo žiaci:

 1. kategória: 1.miesto: Lenka Pšeničňaková, ZŠ Juh
 2. miesto: Tamara Traciková, ZŠ Holčíkovce
 3. miesto: Viliam Peter Jonek, ZŠ Žalobín

Terézia Anna Semanová, ZŠ Štúrova Hanušovce

      2.kategória:

 1. miesto: Viktória Karjanská, ZŠ Juh
 2. miesto: Katarína Kačerová, ZŠ Sídl. II.
 3. miesto: Lívia Némethová, ZŠ Sedliská

Zuzana Bobíková, ZŠ Sečovská Polianka

     3.kategória:

 1. miesto: Daniela Dančová, ZŠ Juh
 2. miesto Alexandra Dudášová, ZŠ Továrne
 3. miesto: Tamara Jacková, ZŠ Bernolákova

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa úspechov.

Za zapožičanie krojov na podujatie pre pracovníčky knižnice ďakujeme obci Hencovce.

Zdroj: Mgr. Katarína Gajdošová, HK

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.