V kategórii | Tlačové správy

Vranov: Štúrov Zvolen 2019

????????????????????????????????????

Dňa 7. mája 2019 sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska konalo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.  Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania a vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. Predsedníčkou odbornej poroty bola PaedDr. Božena Dydňanská.

Výsledky: 

I. kategória: (4. – 6. roč. ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií): 1. miesto – Ivan Škorpil, ZŠ Hanušovce n. T. , 2. miesto – Miriam Košudová ZŠ Lúčna Vranov n. T., 3. miesto Ondrej Ignác, ZŠ Holčíkovce a Kristián Mihalenko, ZŠ Juh Vranov n. T.,

II. kategória: (7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. ročníka osemročných gymnázií): 1. miesto Kristína Borošová, ZŠ Bernolákova Vranov n. T., 2. miesto – Lukáš Guman, ZŠ Juh Vranov n. T., 3. miesto – Daniel Mucha, CSŠ Vranov nad Topľou, Čestné uznanie:  Sabrina Belloni, ZŠ Lúčna Vranov n. T.,  Michaela Zeleňáková, ZŠ Holčíkovce a Miroslav Leško, ZŠ Sídl. II Vranov n. T.,

III. kategória: (študenti stredných škôl, gymnázií, stredných odborných, združených a spojených škôl a 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií): 1.  miesto – Katarína Gazdová, CSŠ Vranov n. T., 2. miesto: nebolo udelené, 3. miesto –  Eugénia Ficková, CSŠ Vranov n. T., Čestné uznanie: Miriam Hoľková, CSŠ Vranov n. T.

Víťazi v I. kategórii

 

Víťazi v II. kategórii

Víťazi v III. kategórii

Zdroj: HZOS Vranov n. T.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.