V kategórii | Tlačové správy

Vranov: ŠPORTOVO ZDRAVOTNÁ OLYMPIÁDA – MALÝ ZDRAVOTNÍK

SO

Dňa 15.6.2018 sa v spolupráci mesta Vranov nad Topľou, Kabinetu pre predprimárne vzdelávanie a  Centra voľného času konala zdravotno – športová olympiáda  pre deti predškolského veku  ,,Malý zdravotník“. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Mesta Vranov nad Topľou.

V areáli Materskej škôlky Juh sa stretlo osem 6-členných družstiev malých bojovníkov zo všetkých materských škôl. V pestrofarebných tričkách za zvukov rezkej piesne a hlasného potlesku napochodovali naši škôlkari na určené miesta. Milé podujatie otvorila pani riaditeľka MŠ Sídlisko II Mgr. Helena Vasiľová, ktorá všetkých srdečne privítala a popriala  účastníkom olympiády veľa zdaru a športového elánu. Pani učiteľky dôsledne pripravili šesť stanovíšť, na ktorých deti plnili rôzne úlohy. Využiť museli nielen svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti a fyzickú zdatnosť. Za každú splnenú úlohu bolo družstvo odmenené veselou pečiatkou.

Deti sa s plným nasadením pustili do plnenia úloh. Rozdeľovali potraviny, skladali model ľudského tela, ošetrovali rany, skákali cez prekážky, ale najviac deti zaujala  figurína bábätka, na ktorej si pod odborným dohľadom pracovníčky Červeného kríža pani  Bc. Marty Kertisovej mohli vyskúšať umelé dýchanie.

Malí zdravotníci zdolávali náročné úlohy ľahko a s prehľadom. Pani kuchárky pripravili pre škôlkarov aj malé občerstvenie. Deti si z krásneho podujatia odniesli nielen dobrý pocit, ale aj pekné ceny, diplomy a sladké odmeny, ktoré odovzdala pani riaditeľka Centra voľného času Ing. Anna Marcinčinová.

Bolo dobre, bolo zdravo a aj hravo. Počasie nám prialo a tak sme na záver ešte stihli aj spoločnú diskotéku.

Zdroj : Ing. Karin Vágó – ved. odd. Vedy a techniky

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.