V kategórii | Mesto

Vranov: Športovec mesta 2017

Úspešní športovci si z rúk primátora mesta Jána Ragana a predsedu komisie mládeže a športu Jaroslava Bellu prevzali ocenenia a pripojili svoj podpis do pamätnej knihy mesta. Svojimi pesničkami im zablahoželali vranovské speváčky Jana Tribulová, Alexandra Sobotová a hudobné trio z Centra mládeže pri MsDK vo Vranove nad Topľou. Program svojimi choreografiami obohatili gymnastická skupina Royal Angels a tanečnice z krúžku spoločenských tancov single z vranovského Centra voľného času. Program moderovala Viera Machková.

O C E N E N Í

V kategórii Najúspešnejší športovec mesta Vranov nad Topľou za rok 2017 – mladší žiaci bez určenia poradia sú:
Patrik Balog, MŠK oddiel box, majster Slovenska
Bartolomej Fajčák, MŠK oddiel box, majster Slovenska
Martin Horvát, MŠK oddiel box, 3. miesto M-SR
Tobias Gabriel Janok, MŠK oddiel atletika, absolútny víťaz bežeckej ligy
Sára Titková, MŠK oddiel judo, 1. miesto M-SR
Adam Benčo, MŠK oddiel judo, 2. miesto M-SR
Ondrej Ihnát, MŠK oddiel judo, 3. miesto M-SR
Michal Hatala, MŠK oddiel karate, majster kraja
Maroš Varga, MŠK oddiel karate, 2. miesto Majstrovstvá kraja
Jakub Krupa, MFK
V kategórii Najúspešnejší športovec mesta Vranov nad Topľou za rok 2017 – starší žiaci bez určenia poradia sú:
Marek Daňo, MŠK oddiel bo, majster SR
Oliver Zajac, MŠK oddiel box, majster SR
Silvester Fajčák, MŠK oddiel box, 2. miesto M-SR
Martin Ragan, MŠK oddiel atletika, 4. miesto M-SR hod oštepom
Tomáš Demčák, MŠK oddiel judo, 3. miesto M-SR kat. st. žiaci a 3. miesto kat. dorastenci
Gabriel Potoma, MŠK oddiel judo, 3. miesto M-SR
Martin Drobňák, MŠK oddiel karate, 3. miesto M-SR
Samuel Bálint, MŠK oddiel karate, 3. miesto M-SR
Peter Blaško, MFK
V kategórii Najúspešnejší športovec mesta Vranov nad Topľou za rok 2017 – dorastenci a dospelí bez určenia poradia sú:
Boris Chačlarian, MŠK oddiel box, 3. miesto M-SR
Ľubomír Hájnik, MŠK oddiel atletika, 3. miesto M-SR skok do diaľky
Patrik Dudáš, MŠK oddiel atletika, reprezentant SR
Samuel Soloninka, MŠK oddiel atletika, reprezentant SR
Ingrid Prišticová, MŠK oddiel hádzaná, reprezentantka SR v kat. predkadetiek
Katarína Ihnátová, MŠK oddiel judo, 1. miesto M-SR
Viktória Miková, MŠK oddiel judo, 2. miesto M-SR dorastenky, 3. miesto M-SR kat. žien
Richard Dolinič, MŠK oddiel karate, 3. miesto M-SR
Michal Ivančo, Prima Siberian Husky, majster Európy v canicrose
Tamara Ivančová, Prima Siberian Husky, majsterka Európy v canicrose
Miriam Iľová, Global Východ, 1. miesto medzinárodné M-SR kat. Bikiny Fitnes
Maja Marčáková, Global Východ, 1. miesto medzinárodné M-SR kat. Fitness figúra
Patrik Košuda, MFK
Jakub Polačko, MFK
Ján Hittmár, MO SRZ, účastník MS v Belgicku
Peter Tomko, MO SRZ, účastník MS a ME
Peter Tušim, Vranovský stolnotenisový klub, majster kraja v dvojhre a v štvorhre
V kategórii Najúspešnejší športový kolektív mesta Vranov nad Topľou za rok 2017 bez určenia poradia sú:
MŠK, oddiel box – mladší žiaci, majstri SR
MŠK, oddiel box – starší žiaci, vicemajstri na M-SR
MŠK, oddiel box – mladší dorast, majstri SR
MŠK, oddiel volejbal – staršie žiačky
MŠK, oddiel hádzaná, účasť v 1. dorasteneckej lige
MŠK, oddiel volejbal – mladší žiaci, 1. miesto M-kraja a 3. miesto M-SR
MŠK, oddiel judo, 1. miesto FPD interliga muži, 2. miesto extraliga muži
Vranovský stolnotenisový klub, 4. miesto extraliga

V kategórii Najúspešnejší športovec mesta Vranov nad Topľou za rok 2017 – výkon roka:
Adrián Baran, MŠK oddiel atletika
majster SR vrh guľou v hale a vonku – kat. juniori, majster SR hod diskom – kat. juniori, bronz z M-SR vrh guľou – kat. muži, účastník ME U20

Srdečne blahoželáme oceneným športovcom. Nech je verejné ocenenie ich úspechov silnou motiváciou v ich ďalšej činnosti, nech ich nabáda k ďalším víťazstvám vo všetkých oblastiach športových odvetví. Želáme im pevné zdravie, veľa osobného šťastia a úspechov na športových ihriskách, v telocvičniach, všade tam, kde má šport a zdravé súťaženie zelenú. Veríme, že vranovskí športovci budú aj v budúcnosti úspešne reprezentovať naše mesto, svoje kluby a oddiely a že ich ďalšie úspechy budú prinajmenšom rovnaké alebo lepšie, ako v roku 2017.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.