V kategórii | Zaujímavosti

Vranov: odstrel vranovskej synagógy zo septembra 1982

Po vojne sa priestory synagógy určitý čas využívali ako skladisko rôzneho tovaru. Nad poškodenou kupolou bola postavená sedlová strecha. Keďže Židovská náboženská obec o ňu nejavila záujem a nenašiel sa nikto, kto by sa pričinil o jej udržiavanie, začali sa čoraz častejšie ozývať hlasy za jej asanáciu. Našlo sa aj zopár jednotlivcov, ktorí žiadali túto stavbu zachovať. Patril medzi nich aj Ján Mitaľ rodák z Vranova, ktorý chcel jej priestory využiť pre Klub mladých. O rok neskôr sa mládež začala stretávať na Pribinovej ulici a synagóga naďalej chátrala.

V sedemdesiatych rokoch sa návrhy na asanáciu začali stávať aktuálnymi kvôli plánu výstavby Sídliska 1. mája. Napriek tomu, že bola synagóga súčasťou Súpisu pamiatok Slovenska a mala byť zachovaná pre potreby oblastného múzea, v roku 1975 vedenie ONV požiadalo pamiatkový ústav o zrušenie zápisu. Dňa 15. júla 1981 vydal MNV vo Vranove nad Topľou povolenie na jej zbúranie. V septembri 1982 ju zrovnali so zemou. Do dnešných čias sa zachoval iba obradný židovský kúpeľ (mikve), ktorý stál v blízkosti synagógy.

Z objektívneho uhla pohľadu boli pravdepodobne dve príčiny odstránenia synagógy:
prvou príčinou bol fakt, že synagóga sa nachádzala v centre mesta a po príjazde do mesta ako prvá zaujala pozornosť návštevníkov – propagácia judaizmu,
druhou príčinou bola výstavba už spomenutého Sídliska 1. mája.

Žiaľ, nepodarilo sa ju už v tom čase adaptovať ako napr. košickú synagógu na Dom umenia, či prešovskú, ktorá slúži pre potreby Židovského múzea v Prešove.

Vzhľadom na historický vývoj Vranova nad Topľou, ktorý nikdy obzvlášť neoplýval bohatstvom kultúrnych pamiatok, sme takto nerozumne prišli o ojedinelú architektonickú stavbu, výnimočnú svojho druhu. Mohla nielen zvýšiť hodnotu mestského interiéru vo Vranove nad Topľou, ale aj obohatiť kultúrne dedičstvo Slovenska.

Zdroj: Lupčo M, Michnovič I.

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.