V kategórii | Tlačové správy

Vranov: odmietla sa vrátiť k svojim deťom

Policia

24 ročná žena momentálne bývajúca v obci Kamenná Poruba bola obvinená z trestného činu zanedbanie povinnej výživy. Stará mama obvinenej i jej teta jej pomáhali v starostlivosti o jej dve dievčatá (vo veku 8 a 10 rokov), nakoľko ona sama  nemala dostatočne rozvinutérodičovské zručnosti. Jej správanie i benevolentný prístup  ako zákonného rodiča ohrozoval život a zdravie dievčatiek. Žena ich nakoniec  opustilaa zanechala  v starostlivosti starej mamy a tety. Sama odišla žiť  k svojmu druhovi. Po smrti starkej i tety bola matka opakovane vyzývaná  zo strany príslušných sociálnych úradov či samotnej  obce, abysa vrátila k svojim dcéram alebo aby ich vzala k sebe do domácnosti kde momentálne býva. Svoj postoj  žena ale  nezmenila a o svoje deti sa  nezaujíma. Dievčatá boli umiestnené v centre pre deti a rodiny.  Obvinená matka je stíhaná na slobode. Prípad vyšetruje polícia vo Vranove nad Topľou.

Zdroj: mjr. Ing. Jana Ligdayová, KRPZ Prešov

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.