V kategórii | Mesto

Vranov: mesto realizuje opravy chodníkov a ciest za 310 000€

ZREALIZOVANÉ BUDÚ OPRAVY TÝCHTO OBJEKTOV:

 1. oprava parkoviska na Sídlisku 1. mája pri bloku “C”,
 2. oprava chodníka ul. Janka Kráľa,
 3. oprava cestnej a pešej komunikácie na Jarnej ulici,
 4. oprava plocha na Slanskej ulici,
 5. vyštrkovanie parkoviska na Juhu pri kotolni,
 6. oprava plochy – časti chodníka na Juhu pri stojisku,
 7. výmena obrubníkov na Mlynskej ulici – združenie finančných prostriedkov na opravu komunikácie s Prešovským samosprávnym krajom,
 8. oprava chodníka pri Základnej škole Sídlisko II,
 9. oprava chodníka pri Bytovom dome č. 1323 na Sídlisku II,
 10. oprava chodníka na Domašskej ulici,
 11. oprava chodníka na Ulici duklianskych hrdinov,
 12. oprava chodníkov pri Bytovom dome 1064 na Juhu,
 13. oprava komunikácie a chodníka na Kalinčiakovej ulici,
 14. oprava spevnených plôch na Okulke pri BD O a P,
 15. oprava spevnenej plochy na Sídlisku I pri BD 991,
 16. oprava spevnenej plochy pri DIPE,
 17. oprava spevnenej plochy na Juhu pri BD 1059,
 18. oprava spevnených plôch na Rodinnej oblasti pri BD 653 a BD 654 .

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.