V kategórii | Mesto

Vranov: mesto ocenilo významné osobnosti, čestné občianstvo získal prof. Ján Breza

Ocenenia mesta Vranov nad Topľou

 

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA  VRANOV NAD TOPĽOU

– Dr.h.c. Prof. MUDr. Jánovi Brezovi,DrSc.,

-za pomoc pacientom – občanom mesta aj blízkeho regiónu

 

Pán Dr.h.c.Prof. MUDr. Ján Breza ,DrSc., sa narodil 13. 11. 1948 v Bratislave. V rokoch 1964-1967 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave . V rokoch 1967- 1973 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje postgraduálne vzdelávanie v odbore urológia I. stupňa ukončil v roku 1976 a II. stupňa v roku 1981. Svoju akademickú kariéru začal v roku 1973, ako asistent na Urologickej klinike LFUK v Bratislave. Od roku 1976 pôsobil ako odborný asistent na Urologickej klinike LFUK v Bratislave a od roku 1980 pôsobil ako štipendista v Svetovej zdravotníckej organizácii Western General Hospital, Edinburgh v Londýne. Od roku 1986 začal pracovať ako výskumný pracovník Department of Urology, University of California San Francisco v USA . Na urologickej klinike v Bratislave pôsobil od roku 1987 ako Docent. V rokoch 1991-1993 pôsobil ako hosťujúci profesor Department of Urology, University of California San Francisco v U.S.A . Ako prodekan pre zahraničné styky na Lekárskej fakulte pôsobil od roku 1997 až do roku 2000. Od roku 1996 až do súčasnosti pracuje ako Profesor urológie a prednosta Urologickej kliniky LFUK v Bratislave. Taktiež je aj Prednosta Katedry urológie na Slovenskej zdravotníckej univerzita. Pán profesor mimoriadne ochotne prijal mnohých pacientov z mesta Vranov nad Topľou s veľmi ťažkými diagnózami, nezriedka aj po nevydarených operáciách, či dlhodobom liečení bez výsledku. Realizoval niekoľko transplantácii obličiek, vážne operácie onkologických nálezov, pomohol k operácii unikátnym gamanožom v Prahe a ďalším zložitým a prakticky veľmi ťažko dostupným zdravotníckym výkonom pre občanov Vranov nad Topľou. Niektorých z nich zbavil bolesti a trápenia, ďalším daroval roky života navyše transplantáciou orgánov, ktoré už vzhľadom na diagnózu a prognózu nedúfali.

 

 CENA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

 

 • Vilma Krauspeová

-za rozvoj a celoživotnú prácu v oblasti  kultúrneho a spoločenského života

 

Pani Vilma Krauspeová sa narodila v obci Sklené, pri Handlovej v roku 1951. S rodičmi dlho žila pri Žiari nad Hronom, a teda pochádza zo stredného Slovenska. Základnú školu navštevovala v obci Sklené. V rokoch 1959-1970 navštevovala ĽŠU v odbore klavír. Štátnice z nemeckého jazyka vykonala na jazykovej škole v Prahe v roku 1972 a v roku 1974, vykonala štátnicu z jazyka anglického. Strednú knihovnícku školu vyštudovala v odbore Kultúrno-výchovná činnosť v Košiciach. Od roku 1984-1988 študovala dirigovanie pri NOC v Bratislave. Študijné pobyty absolvovala v Berlíne a v Nemecku. V rokoch 1976-1994 pôsobila ako vedúca oddelenia záujmovo[1]umeleckej činnosti pri Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou a ako lektorka jazykových kurzov pri MsDK. V roku 1980 sa s bývalým pánom riaditeľom, pánom Mudroňon, rozhodli vytvoriť spevácky zbor, ktorý bol pôvodne síce dievčenský, no postupne sa rozrástol a funguje aj v súčasnosti. V roku 1994 sa stala majiteľkou a zakladateľkou umeleckej agentúry. V roku 1997 začala pôsobiť ako dirigentka ale aj majiteľka a zriaďovateľka SZUŠ vo Vranove nad Topľou. Vedie spevácky zbor Ozvena kde žne medzinárodné úspechy, ale organizuje aj známe Vranovské zborové slávnosti. Pani Vilma Krauspeová je dôležitou osobnosťou vranovského kultúrneho a spoločenského života.

 

 

 • Mariana Lapčáková, i.m.

–  za  rozvoj školstva, kultúrnej činnosti a propagáciu  mesta v zahraničí

 

PaedDr. Mariana Lapčáková sa narodila vo Vranove nad Topľou v roku 1960. Základnú deväťročnú školu od roku 1966 do roku 1975 navštevovala v Davidove a v rokoch 1971-1975 v Sačurove, kde všetky ročníky ukončila s vyznamenaním. V roku 1975, s vyznamenaním ukončila aj Ľudovú školu umenia v odbore husle. Študentkou Gymnázia vo Vranove nad Topľou sa stala v roku 1975-1979 a v roku 1979 sa stala študentkou PdF UPJŠ v Košiciach na pobočke v Prešove kde ukončila kombináciu ruský jazyk-hudobná výchova. Už od prvého ročníka sa pravidelne zúčastňovala súťaží v prednese poézie a prózy, ktoré sa konali najmä ruskom jazyku, kde jej boli udelené diplomy a ocenenia. Bola členkou ženského speváckeho zboru pri katedre HV, členkou husľového komorného súboru a členkou speváckej zložky súboru „Torysa“. Po ukončení VŠ v roku 1984 nastúpila pracovať ako učiteľka ruského jazyka a hudobnej výchovy na Základnú školu na Bernolákovej ulici vo Vranove nad Topľou. V roku 1989 úspešne vykonala rigoróznu skúšku z teórie vyučovania HV, čím jej bol priznaný titul doktor pedagogiky. Počas svojho pôsobenia v škole bola členkou učiteľského speváckeho zboru, založila školský spevácky zbor, s ktorým absolvovala množstvo vystúpení. Podieľala sa na tvorbe školských akadémií a mimoškolských aktivít. V rokoch 1997- 2000 bola prvou riaditeľkou Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou- T hudobný odbor. Od 1.apríla 2011 začala pôsobiť na Školskom úrade vo Vranove nad Topľou. Počas svojho pôsobenia na Mestskom úrade sa venovala rozvoju medzinárodných vzťahov s našimi družobnými mestami. Bola veľkým prínosom propagácie mesta doma aj v zahraničí.

 

CENA PRIMÁTORA MESTA

 

 • Jaroslav Kolcun

– za úspešnú prípravu mladých atlétov počas svojej trénerskej kariéry

 • Dušan Hanidžiar

-za rozvoj zdravotníctva v oblasti pneumológie a ftizeológie v meste Vranov nad Topľou

 • Milan Jalč

-za rozvoj zdravotníctva v oblasti ortopédie v meste Vranov nad Topľou

 • Vranovská nemocnica

za mimoriadne a ľudské nasadenie počas pandémie COVID-19

 • Ematech za rozvoj podnikania a vytvorenie prvých pracovných v priemyselnom parku Ferovo .

 

ČESTNÉ UZNANIE

 

 • Marián Kopko

-za významnú propagáciu mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom vlastných diel výtvarného umenia

 

 • Krava & Company s.r.o.

– za inovatívny prístup pri výrobe a predaji mäsových výrobkov

 

 • František Mihaľ

– za dlhoročné pôsobenie a vysokú odbornú a kvalitnú prípravu žiakov  v prvej súkromnej Autoškole v meste Vranov nad Topľou

 

 • Martin Šviderský

– za úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou vo futbale doma a v zahraničí

 

 • Juraj Salus, i.m.

           – za aktívnu účasť v spoločenskom a športovom dianí v meste Vranov nad Topľou

   

        6) Zariadenie pre seniorov

            –  za obetavý a ľudský prístup k seniorom počas  pandémie COVID -19

 

         7) Darcovia krvi

               Ján Luka

               – za dlhoročnú humánnu činnosť-115- násobné darcovstvo krvi

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.