V kategórii | Tlačové správy

Vranov: aktuálna situácia v tepelnom hospodárstve

Ktolna 1

V súvislosti s riešením situácie v tepelnom hospodárstve primátor mesta počas uplynulého týždňa absolvoval viaceré stretnutia, ktorých výsledkom sú nasledujúce činnosti: 

1. vo štvrtok 30. 7. 2020 sa uskutočnilo rokovanie mestskej rady. Na jej rokovanie boli prizvaní všetci poslanci zastupiteľstva. V rámci zasadnutia poslanci spolu s predstaviteľom spoločnosti CEMED s.r.o., prerokovali a zároveň zobrali na vedomie uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve k tepelnému hospodárstvu so spoločnosťou CEMED, s.r.o.,

2. predmetnú zmluvu hneď v piatok 31. 7. 2020 primátor mesta Ján Ragan doručil na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Predstavitelia ÚRSO primátorovi prisľúbili, že na základe tejto zmluvy, do konca tohto týždňa urýchlene vydajú povolenie na prevádzkovanie tepelného hospodárstva pre spoločnosť CEMED, s.r.o.,

3. zároveň Úradu pre reguláciu sieťových odvetví primátor oznámil odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Team ENERGO SK. Odstúpenie od zmluvy bolo predmetnej spoločnosti zaslané ešte minulý týždeň. Spoločnosť Team ENERGO si ho prevzala 4. 8. 2020.

Všetkým predmetným úkonom predchádzali rokovania s odborníkmi z oblasti tepelného hospodárstva, s odborníkmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ako aj s úradníkmi ministerstva hospodárstva. V najbližších dňoch plánujeme vykonať právne kroky spojené s prevzatím a odovzdaním nášho majetku novému správcovi.

Zdroj: MsÚ Vranov

Foto: Ilustračné

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.