V kategórii | Tlačové správy

Vesmír očami detí – vyhodnotenie

Vesmir ocami deti
Hlavným organizátorom XXVIII. ročníka celoslovenskej súťaže detskej výtvarnej tvorby „Vesmír očami detí“ je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, Centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Vyhodnotenie okresnej súťaže vo Vranove n.T. sa uskutočnilo dňa 19. marca 2013 v priestoroch  HZOS. Súťaže sa zúčastnilo 7 MŠ, 14 ZŠ a 3 SZUŠ  s celkovým počtom 135 prác. Podľa celoslovenských propozícií porotou bolo zaslaných  minimálne po 5 prác z každej kategórie do celoslovenského kola do Hurbanova. Oceneným žiakom Vranovského okresu budú diplomy odovzdané na vernisáži okresnej súťaže „DETSKÝ VÝTVARNÝ VRANOV 2013“ v mesiaci júni.

Porota hodnotila v tomto zložení:

  • Jozef Timko, Vranov n.T.
  • Beáta Halandová, Vranov n.T.
  • Jarmila Hittmárová, HZOS Vranov n.T.

Ocenené práce s postupom do celoslovenského kola:

I.KATEGÓRIA: MŠ
Júlia Iľková, 6.r., MŠ O. Matiašovce /Vesmír očami detí/, Zojka Václavková, 3.r., MŠ Hanušovce /Slniečko/, Ema Košťálová, 5.r., MŠ O. Matiašovce /Vesmír očami detí/, Monika Liptáková, 5.r., MŠ Hanušovce /Marťanko/, Maximilián Kosťun, 5.r. MŠ Žalobín /Návšteva mimozemšťanov vo vesmíre/
II. KATEGÓRIA: 1.- 4. ROČNÍK
Róbert Kopčan, 9.r., ZŠ Lúčna Vranov n.T. /Pohľad na zem/, Šimon Vataha, 9.r., ZŠ Lúčna Vranov n.T. /Keby som bol kozmonautom/, Šimon Dyľ, 10.r., ZŠ Bernolákova Vranov n.T. /Vesmírny satelit/, Marek Holub, 8.r., ZŠ O. Matiašovce /Kamaráti kozmonauti/, Adam Feri, 10.r., ZŠ O. Matiašovce /Veselí kozmonauti/
III. KATEGÓRIA: 5. – 9. ROČNÍK
Marta Jurková, 13.r., ZŠ Hanušovce /Planéta Elektro/, Júlia Hatalová, 12.r., ZŠ Hanušovce /Mimozemšťania/, Soňa Virostková, 11.r., ZŠ Zámutov /Vesmírna diaľnica/,  Barbora Miklošová, 10.r., ZŠ Sídl. II Vranov n.T. /Zábavný vesmír/, Paulína Demeterová, 12.r., ZŠ Žalobín /Slnko sa na nás usmieva/
IV. KATEGÓRIA: ZUŠ 1. – 4. ROČNÍK
Jelka Fabiánová, 8.r., SZUŠ M.R.Štefánika Vranov n.T. /Bublinkový vesmír/, Patrícia Birošová, 9.r., SZUŠ Jastrabie /Portrét mimozemšťana/, Marek Česlák, 6.r., SZUŠ Jastrabie /Vesmírna škôlka/, Miriam Magurová, 8.r., SZUŠ M.R. Štefánika Vranov n.T. /Moja planéta koníkova/, Nina Cerulová, 6.r., SZUŠ M.R. Štefánika Vranov n.T. /Môj vesmír/
V. KATEGÓRIA: ZUŠ 5. – 9. ROČNÍK
Radmila Doliničová, 14.r.,  SZUŠ M.R.Štefánika Vranov n.T. /Vesmír v ruke/, Miriam Sopoligová, 11.r., SZUŠ Jastrabie /Zberateľ planét/,  Samuel Rybár, 11.r., SZUŠ M.R.Štefánika Vranov n.T. /Vesmírne satelity/, Katarína Ihnatová, 12.r., SZUŠ M.R.Štefánika Vranov n.T. /Vesmírne krásky/, Kristína Benčíková, 14.r., SZUŠ Jastrabie /Avatar/, Ingrid Prišticová, 12.r., SZUŠ M.R.Štefánika Vranov n.T. /Vesmír očami detí/.

Zdroj: Jarmila Hittmárová, HZOS Vranov nad Topľou

 

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.