V kategórii | Tlačové správy

V okrese Stropkov chcú realizovať projekt Kúpeľná cesta za 250 miliónov eur

Podpisy

V okrese Stropkov plánujú lepšie využiť minerálne pramene a vzájomne ich prepojiť pre rozvoj cestovného ruchu. Miestnym samosprávam pri realizovaní projektu tzv. Kúpeľnej cesty pomocnú ruku ponúkol Prešovský samosprávny kraj, ktorý s aktérmi iniciatívy dnes podpísal memorandum o spolupráci.

Dokument zaväzuje partnerov aktívne spolupracovať pri realizácii konkrétnych úloh a aktivít, ako aj spoločne vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj prospešnej a efektívnej spolupráce. Cieľom partnerov je rozvoj okresu Stropkov v oblasti cestovného ruchu, a to konkrétne pri príprave a realizovaní projektu  s názvom Kúpeľná cesta.

Ide o exkluzívny a veľmi ambiciózny projekt, ktorý využije minerálne zdroje a pramene v regióne pre zriadenie liečebno-rehabilitačných zariadení a vzájomne ich prepojí cyklotrasami a odpočinkovými miestami. Projekt má prispieť k rozvoju okresu, vytvoreniu nových pracovných možností pre celý región, ako aj zapojeniu marginalizovaných skupín obyvateľstva. Myšlienka je dobrá a rieši viac problémov naraz, takže má našu podporu,“ uviedol po podpise Memoranda o spolupráci predseda Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerský. Ako uviedol, PSK môže tomuto projektu konkrétne pomôcť v oblasti vzdelávania budúceho personálu, prepojením s duálnym vzdelávaním, ako aj modernizovaním cestnej infraštruktúry kraja k zamýšľaným cieľom liečebno-minerálnej trasy.

Partnerom budúcej spolupráce sú viaceré miestne samosprávy, za ktoré memorandum podpísal prednosta Okresného úradu Stropkov Peter Harvan. Ako konkretizoval, podpisu memoranda s PSK predchádzala dohoda o vzájomnej spolupráci viacerých aktérov miestneho rozvoja, ktorí budú na projekte Kúpeľnej cesty participovať. Konkrétne ide o mesto Stropkov, obce Brusnica, Gribov, Chotča, Kolbovce, Malá Poľana, Staškovce, Tokajík, Turany nad Ondavou, Varechovce,  Vojtovce a Vyšný Hrabovec.

Projekt počíta s vytvorením 12-tich menších liečebno-rehabilitačných stredísk, revitalizáciou okolia existujúcich minerálnych prameňov a prepojením ďalších atraktivít regiónu. Po realizácii naplánovaných aktivít má vygenerovať viac ako 1 100 pracovných miest.  Rozpočet projektu je odhadovaný na 250 milión eur, ktoré chce okres Stropkov, zaradený medzi Najmenej rozvinuté okresy v PSK, získať s podporou štátu, prípadne aj  z operačného programu Slovensko.     

Zdroj: Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.