V kategórii | Tlačové správy

Subvenčný podvod v Prosačove

Podvod

Vo veci zločinu subvenčného podvodu vedie trestné stíhanie vyšetrovateľ vo Vranove nad Topľou. Tento zločin bol spáchaný v súbehu s prečinom  falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.

Páchateľ k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácii rómskej komunity priložil výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva obce. V predloženom uznesení malo byť schválené spolufinancovanie obce na tomto projekte. Medzi poskytovateľom dotácie ( Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ) a prijímateľom dotácie ( obcou Prosačov )  bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 9.000,-Eur. Zmluva bola podpísaná predstaviteľom obce a obci boli poskytnuté dohodnuté finančné prostriedky.  Problém je však v tom, že uznesenie obecného zastupiteľstva obce  nebolo obecným zastupiteľstvom obce nikdy vydané a schválené ! Ide teda o falošné uznesenie. Páchateľ tak na základe  predloženej falošnej listiny uviedol poskytovateľa dotácie do omylu, čím spôsobil Slovenskej republike škodu vo výške 9.000,-Eur. Páchateľovi týchto trestných činov hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Zdroj: KR PZ Prešov

Foto: Ilustračné

 

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.