V kategórii | Reklamy

Sanatórium HELIOS Košice – Darujem spermie. Zn. Anonymne

Helios - I1

Chcete urobiť dobrý skutok? Darujte svoje spermie. Verte, že finančná kompenzácia nebude tou najväčšou odmenou. Okrem podrobného prehľadu vášho reprodukčného zdravotného stavu získate pocit, že ste za pár minút „práce“ darovali šancu byť rodičmi ľuďom, ktorí by sa nimi bez vás nikdy nestali.

Hoci medicína ide dopredu míľovými krokmi, v dnešnej dobe má každý šiesty pár problém s počatím potomka. K splodeniu vlastného dieťaťa nedokážu niektorým z nich pomôcť ani v centrách asistovanej reprodukcie. Za všetko môžu veľakrát „zlé“ spermie partnera.

Najčastejšie patológie v spermiogramoch sú v tvare spermií. Muži majú pozmenený tvar spermií. Čiže typicky oválna hlavička je skosená, zašpicatená, sploštená, alebo inak deformovaná a takáto spermia má potom menšiu šancu, že prenikne do vajíčka a oplodní ho. Menej časté sú deformity kŕčka, alebo bičíka spermií,“ vymenúva lekár Peter Hladký zo Sanatória Helios, podľa ktorého je v mnohých prípadoch problémom aj počet a pohyblivosť spermií.

Závažnejšie poruchy sú, ak sa v semenníkoch tvorí menej spermií, t.j. pod 15 miliónov v mililitri, alebo sa tvoria pomalé, alebo len na mieste sa pohybujúce spermie. Ak je menej ako 32% dopredu, čiže progresívne sa pohybujúcich spermií, partnerka má výrazne zníženú šancu na otehotnenie prirodzeným spôsobom,“ vysvetľuje odborník.

Obojstranne anonymné

Nielen genetika, ale aj prekonané infekcie, nezdravý životný štýl a rádiové, televízne a wifi signály stoja za zlou kvalitou spermií. Ak nepomohli ani vitamínové doplnky zvyšujúce kvalitu spermií, alebo prípadná hormonálna liečba, treba začať rozmýšľať nad inými možnosťami. Napríklad nad darovanými spermiami.

Na Slovensku má každé centrum asistovanej reprodukcie vlastnú databázu darcov. Keďže u nás je darcovstvo spermií obojstranne anonymné, pár túžiaci po bábätku si ho vyberá podľa farby očí, vlasov, typu postavy a krvnej skupiny. Ochotný kamarát ako darca teda neprichádza do úvahy.

Darcom sa môže stať každý muž vo veku 18-34 rokov, s minimálne ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorý však musí splniť prísne podmienky na darovanie spermií. Základným predpokladom pre to, aby sme darcu vybrali, je splnenie noriem spermiogramu podľa noriem WHO 2010. Okrem vyhovujúcej kvality spermií sa uňho nesmú preukázať žiadne geneticky podmienené ochorenia, psychické či sexuálne prenosné choroby,“ zdôrazňuje lekár z centra pre liečbu neplodnosti Sanatórium Helios Peter Hladký.

U potencionálnych darcov spermií vyšetrujeme podľa zákona viacero možných ochorení, ktorých pozitivita vylučuje uchádzača zo zoznamu. Každé ochorenie má iný výskyt v populácii. V prvom rade pohlavne prenosné ochorenia, ako sú syfilis a AIDS, ktoré však sú veľmi zriedkavé. Pánov vyšetrujeme aj na žltačku typu B ,C a chlamýdie,“ vysvetľuje lekár.

Darcovia spermií tak spolu s darovaním získajú kompletný obraz o svojom reprodukčnom zdraví.

„Niekedy sa stáva aj to, že sebavedomý pán ochotný darovať spermie odchádza s veľmi zlými výsledkami a s nejasnou vyhliadkou do budúcnosti splodiť vlastného potomka,“ priznáva.

Darca je anonymný pre pár a takisto pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Samozrejme, centrum ho vie identifikovať, ale tieto informácie sú dôverne chránené. Rovnako sa ani darca nedozvie, či bola jeho vzorka použitá.

Ako to prebieha

Postup darovania spermií je veľmi jednoduchý.

Stačí kontaktovať naše laborantky v ktorejkoľvek našej pobočke. Na dohodnutom stretnutí v našom centre darca vyplní krátky dotazník a potom si sám odoberie vzorku ejakulátu v útulnej odberovej miestnosti do sterilného pohárika. Po splnení prísnych noriem pre parametre spermiogramu, vylúčení močovej infekcie a absolvovaní odberu krvi na spomínané zákonom stanovené vyšetrenia, vrátane krvnej skupiny, je opätovne kontaktovaný našimi laborantkami a dohodneme si  opakovaný odber,“ vysvetľuje lekár, podľa ktorého môže byť takýchto odberov najviac desať.

Po prvom odbere čaká spermie darcu dlhá cesta. Centrum asistovanej reprodukcie ich po prvých vyšetreniach musí skladovať v karanténe ďalších šesť mesiacov a potom sa opakujú infekčné testy. Až pri negativite opakovaných vyšetrení sa môžu použiť v praxi.

Cena za život

Hoci v niektorých krajinách sa uplatňuje názor, že darcovstvo spermií má byť prejavom altruizmu a nie je honorované, na Slovensku je to trochu inak. Centrá asistovanej reprodukcie sa mužov snažia motivovať.

„Na Slovensku je darovanie spermií, ako aj vajíčok bez nároku na finančnú odmenu. V našom centre asistovanej reprodukcie si však darcov veľmi vážime, preto im vieme poskytnúť finančnú náhradu nákladov a času spojených s darovaním spermií vo výške 100 Eur za jeden odber,“ hovorí Peter Hladký.

Nestretnú sa?

Pri darcovstve spermií sa prirodzene natíska otázka, čo sa stane, ak sa budúce deti jedného darcu raz stretnú a zamilujú sa do seba. Podľa odborníka je to však nepravdepodobné.

„Práve preto, aby sme predišli takýmto situáciám, máme limitovaný počet detí od jedného darcu na päť. Je veľmi nepravdepodobné, že by sa v budúcnosti mohli stretnúť, skôr sa môžu stretnúť mimomanželskí potomkovia jedného otca,“ vysvetľuje sa lekár, podľa ktorého počet detí od jedného darcu v niektorých krajinách nie je limitovaný vôbec.

 

 

 

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.