V kategórii | Tlačové správy

Rešpektujeme Vás, aj my tu bývame! (reakcia mesta)

190808 - TV Antik (2).Movie_Snapshot

V závere uplynulého týždňa niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou odštartovali petíciu proti realizácii zámeru spoločnosti IRON RECYCLING a.s „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“, a to aj napriek neukončenému procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ktoré spracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Až na základe výsledkov tohto posudzovania ministerstvo rozhodne, či táto prevádzka môže byť umiestnená v našom priemyselnom parku.

Tu je potrebné zdôrazniť, že ak mesto dostane od prípadných investorov žiadosť o prenájom pozemkov v PP Ferovo, jeho povinnosťou je predložiť túto žiadosť na rokovanie mestskému zastupiteľstvu. Teda poslanci rozhodujú a v tomto prípade aj rozhodli o tom, že bola uzatvorená nájomná zmluva so spoločnosťou IRON RECYCLING a.s. Len na mestskom zastupiteľstve o tomto zámere poslanci rokovali celkovo 6 krát (a to od novembra 2016). Na rokovaní dokonca odsúhlasili aj nájomnú zmluvu s touto spoločnosťou (apríl 2018). Za podnikateľský zámer IRON SLOVAKIA a.s.,(predchodca IRON RECYCLING a.s.) ako aj za IRON RECYCLING a.s., viackrát zahlasovali aj poslanci – členovia petičného výboru.

Pred podpisom zmluvy bola dohodnutá prehliadka spoločnosti JÁSZ-PLASTZ Kft v maďarskom meste Jászberény, ktorá používa rovnakú recyklačnú technológiu na spracovanie použitých batérií a na výrobu komponentov pre nové batérie, akú chce používať IRON RECYCLING a.s.. Prehliadky 24.4. 2018 sa zúčastnilo 5 poslancov. Z poslancov a zároveň z členov petičného výboru sa prehliadky spoločnosti nezúčastnil ani jeden poslanec. Prehliadky sa zúčastnili aj regionálni novinári.

Rovnakým spôsobom už raz poslanci mestského zastupiteľstva schválili a neskôr zrušili uznesenie o nájme pozemkov v PP Ferovo inej spoločnosti, čo vyústilo až do súdneho sporu a mestu teraz hrozí finančný postih. Práve pre takéto zmätočné správanie poslancov, ktoré sa opakuje, sa mesto stáva nedôveryhodným partnerom pre iných prípadných investorov.

Každému z nás záleží na kvalite životného prostredia. Nikto z nás nechce, aby sa zhoršovalo. Nepodceňujeme ani stav životného prostredia v našom meste. Realizácia zámeru spoločnosti IRON RECYCLING a.s . je podmienená vypracovaním posudzovania vplyvov tejto výroby na životné prostredie, čiže procesom EIA. Až tá jednoznačne preukáže, či zámer spoločnosti je možné realizovať v PP Ferovo. Preto nevyvolávajme napätie a počkajme na rozhodnutie odborníkov Ministerstva životného prostredia SR.

Zdroj: MsÚ Vranov

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.