V kategórii | Reklamy

Ponuka pre seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných

6

V ZARIADENÍ PRE SENIOROV SA POSKYTUJE SOCIÁLNA SLUŽBA:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov,
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
 • fyzickej osobe, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby (nemá vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, resp. nie je odkázaná na sociálne služby v zariadení pre seniorov), za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby;
 • fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

OKREM TOHO SA V ZARIADENÍ PRE SENIOROV POSKYTUJE:

Odľahčovacia služba osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a ktorá nemôže opatrovanie vykonávať.

Sociálna služba jedáleň osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

PRIEMERNÁ VÝŠKA ÚHRADY za poskytované sociálne služby je vo výške 300,- Eur.

V ZARIADENÍ PRE SENIOROV SA POSKYTUJE:

 1. Odborná činnosť
  – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  – sociálne poradenstvo,
  – sociálna rehabilitácia,
 2. Obslužná činnosť
  – ubytovanie,
  – stravovanie,
  – upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 3. Ďalšie činnosti
  – osobné vybavenie,
  – utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
  – zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

Celé zariadenie pozostáva z 80 bytových jednotiek rozmiestnených v štyroch samostatných päťposchodových vchodoch. Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v jednoizbových a dvojizbových bytoch, ktoré pozostávajú z príslušného sociálneho zariadenia a v 58 bytových jednotkách sa nachádza aj kuchynský kút.

V zariadení sa nachádza aj Kaplnka sv. Kríža, spoločenská miestnosť, Denné centrum „Centrum“, knižnica, počítačová miestnosť a rehabilitačná miestnosť.

Bližšie informácie na  http://zpsvranov.sk/ alebo tel.: 057/4423538

 http://www.vranov.sk/Ako-vybavit/Zariadenie-pre-seniorov/

http://www.vranov.sk/Sluzby-socialne-zdravotnicke-a-verejnoprospesne/

 

http://www.vtn-vranov.sk/vzn-o-socialnych-sluzbach-o-sposobe-a-vyske-uhrad-za-socialne-sluzby-poskytovane-mestom-vranov-n-t/#.VHV1RtKG-sg

http://www.vtn-vranov.sk/bude-rekonstrukcia-zariadenia-pre-seniorov-ukoncena-vcas/#.VHbrBTE7OJg

http://www.vtn-vranov.sk/dochodcovia-v-zariadeni-pre-seniorov-by-mali-platit-za-socialne-sluzby-nizsie-poplatky/#.VHbrfjE7OJg

http://www.vtn-vranov.sk/mesiac-ucty-k-starsim-v-zariadeni-pre-seniorov/#.VHbsFzE7OJg

http://www.vtn-vranov.sk/klienti-zariadenia-pre-seniorov-uz-byvaju-v-zrekonstruovanych-priestoroch/#.VHbtMTE7OJg

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.