V kategórii | Tlačové správy

Obec Zámutov pripravuje novú cyklistickú atrakciu – singletrackovú trať

Cyklo

Obec Zámutov pripravuje novú cyklistickú atrakciu – singletrackovú trať. Bude situovaná na východné svahy Slanských vrchov v katastri obce. Obec získala na projekt financie v rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 „Výzva pre región“. OOCR HZ a HŠ poskytla v rámci dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR financie na projektovú dokumentáciu. Samospráva teraz pripravuje všetky administratívne kroky, aby sa v jari začalo s výstavbou. Predpokladaný koniec realizácie I. etapy je leto 2021. Prvá výstupová trasa pozostáva z 3 tratí. Prvá výstupová časť sa začína na odbočke z účelovej komunikácie v blízkosti vodného zdroja nad obcou Zámutov. Povedie pozdĺž hranice lesa a neskôr nad tokom potoka. Jej trasovanie čiastočne využíva existujúci lesný chodník. V strednej časti sa využije spevnená komunikácia údolím Zámutovského potoka v smere na Brestovú dolinu a Lengerov laz. Popri ceste sú umiestnené exponáty náučného chodníka Zámutovská kolejka. Záverečná výstupná trasa pod názvom Grimov stupák povedie z Lengerovho Lazu do najvyššieho bodu trate (778 m. n. m). Stúpanie je naprojektované po vrstevniciach, väčšie prevýšenia sa zdolávajú v serpentínach. Výstupová trať je dlhá 6 810 m, z toho 2 km vedú po existujúcej spevnenej komunikácii. Z najvyššieho bodu vedie zjazdová trasa (zelená – nenáročný terén), ktorá je hlavnou kostrou trailcentra. Trasa je navrhnutá tak, aby si návštevník užil jazdu. Chodník smeruje v hornej časti svahom južne od prírodnej rezervácie Zámutovské skaly a pokračuje južnou stranou hrebeňa vrchu Čulkov. Trasa končí na mieste štartu výstupového trailu, čím sa vytvára jednoduchý okruh. V II. etape je navrhované prepojenie medzi zeleným a modrým trailom náročnejšou trasou vedenou v prudšom teréne. Vlnenie terénu a klopenia trate sú navrhnuté tak, aby umožňovali plynulý prejazd. Všetky prvky na trati sú navrhnuté tak, aby boli zábavné a zároveň prejazdné aj pre menej skúsených cyklistov. Zjazdová trať (červená) vedie v mierne klesajúcom južnom svahu. Trať je navrhnutá v nepríliš prudkom sklone – pre spestrenie sa striedajú pasáže s rôznym sklonom. Väčšie výškové rozdiely sú prekonané pomocou klopených zákrut. Všetky prekážky majú aj možnosť obchádzky pre menej pokročilých cyklistov.

Základné parametre:
dĺžka výstupového chodníka 6810 m
Sklon 4-7%
dĺžka zjazdového chodníka 5010 m
Sklon 8,2%
Najnižší bod 367 m. n. m
Najvyšší bod 778 m. n. m

Zdroj: Oblastná organizácia cestovného ruchu, Horný Zemplín a Horný Šariš

Foto: Ilustračné

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.