V kategórii | Tlačové správy

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa stala „Knižnicou roka 2018“

Kniznica

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo1. premiérový ročník súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu pod názvom „Knižnica roka 2018“.

Kritéria súťaže Ministerstvom kultúry SR boli postavené tak, že titul sa udelí verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečovaní knižnično-informačných služieb a za posilnenie jej miestnehoa regionálneho významu a organizovanie komunitných podujatí.

Dôraz bol položený na zvyšovanie profesionality vykonávaných činnosti hodnotených knižníc.

Na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc získala titul Knižnica roka 2018 v kategórii  regionálna knižnica: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

Pri jej hodnotení bola vyzdvihnutá realizácia komunitného podujatia „Komunitná knižnica“ avydanie a prezentácia publikácie pod názvom „Príbehy dávnych remeselníkov“, ktorá bola  pripravená v spolupráci s obcou Malá Domaša. Hodnotiaca komisia osobitne vyzdvihla významný počinknižnice v oblasti skvalitňovania knižnično-informačných služieb prostredníctvomprojektuFablabik.

V piatok 28.júna 2019 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR  sa uskutočnilo slávnostne odovzdávanie titulov Knižnica roka 2018, ktorého sa zúčastnili Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry PSK v Prešove, Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktoré prevzali z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej historický prvé ocenenie  laureátov„Knižnica roka“.

Je to ocenenie skvelej práce celého kolektívu pracovníkov, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou tohto úspechu.

Zdroj: HK  Vranov n.T.

Foto: Ilustračné

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.