V kategórii | Tlačové správy

COVID-19: Aktuálne opatrenia

Korona V

Na základe epidemiologickej situácie od 15. 10. 2020 platia tieto opatrenia…

A. RÚŠKA

Rúška je povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
Nosenie rúšok je povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok majú napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

B. ŠKOLY

Stredné školy už od pondelka (12.10.2020) prešli na dištančné vzdelávanie s výnimkou praktického vyučovania u zamestnávateľov až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá fungujú v režime ako predtým (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny fungujú za prísnych opatrení. Funguje aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času je dočasne zrušené. Rovnako je zrušená organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

C. HROMADNÉ PODUJATIA

Zakázané sú všetky hromadné podujatia, výnimku majú sobáše, krsty a pohreby, pričom pre nich platí obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri je nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nie je obmedzený.

Výnimka rovnako platí pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však musia konať bez účasti divákov, hráči sú pravidelne testovaní na COVID-19. Zostáva zachovaná výnimka pre zhromaždenia zvolané na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za podmienky dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.

D. PREVÁDZKY

Počet zákazníkov v prevádzkach je obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.
Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) môžu podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou.
Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa doterajších pravidiel
Seniori majú vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však môžu aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva
Uzatvorené sú aj prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – nosenie rúšok (PDF; 111,0 kB)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – opatrenia prevádzky (PDF; 138,8 kB)

Zdroj: MsÚ Vranov n.T.

Foto: Ilustračné

Comments

Reagujte cez Facebook (hore) alebo komentujte tu:

Pre vloženie komentára musíte byť prihlásený.